عنوان پروژه : ساخت و راه اندازي آزمايشگاه جامع عايق حرارتي

عنوان پروژه : ساخت و راه اندازي آزمايشگاه جامع عايق حرارتي


پيمانكار/مشاور: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 
 نوع پروژه: اجرايي
سال اجرا: 83-82 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف از اين پروژه، ايجاد آزمايشگاه جهت کنترل و نظارت مستمر بر کيفيت انواع عايق‌هاي حرارتي و همچنين پيشنهاد بهترين نوع عايق براي هرکاربرد خاص است.

خلاصه پروژه:
مجموعه فعاليت‌هاي صورت گرفته در پروژه عبارتند از:
1. خريد تمام تجهيزات مورد نياز براي آزمايشگاه عايق‌هاي حرارتي توسط شركت بهينه‌سازي و تحويل به مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
2. تدوين پيش نويس استانداردهاي مربوطه و تهيه روش‌هاي آزمون براي آزمايشات شامل:
- تعيين پايداري ابعادي، مقاومت کششي، فشاري، برشي
- تعيين رفتار تحت بار نقطه اي
- تعيين خواص فيزيکي عايق نظير مقاومت حرارتي، ميزان جذب آب و ...
پس از تجهيز کامل آزمايشگاه، آزمايشات لازم بر روي 5 نمونه عايق حرارتي متداول در ايران انجام مي شود و عايق‌هاي مربوطه براي اقليم‌هاي مختلف و کاربري‌هاي متفاوت ساختمان دسته بندي مي‌شوند.

اطلاعات ضميمه:
انواع عايق حرارتي متداول در ايران براي استفاده در بخش ساختمان شامل پشم شيشه، پشم سنگ، پشم سرباره، يونوليت (پلي استايرن)، فوم و ... مي‌باشد. در شکل 1 تصاويري از انواع عايق‌هاي حرارتي رايج در کشور نشان داده شده است.

                   

                     

شکل 1- تصاویری از انواع عایق متداول در ایران (الف- یونولیت ب- عایق پشم شیشه ج- عایق لوله ای پشم سنگ)

شکل 2 : تجهيزات آزمايش جذب آب عايق‌هاي حرارتي از طريق غوطه‌ورسازي

                                                       

شکل 3: ترازوي آزمايشگاهي براي اندازه‌گيري وزن نمونه و ظرف آن در آزمايش خواص انتقال بخار آب ساخت کارخانه سارتوريوس کشور سوئيس

                                                      

 شکل4: دستگاه تعيين ضريب هدايت حرارتي عايق‌هاي حرارتي با روش جريان حرارت سنج ساخت کارخانه نچ آلمان

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید