تدوين استاندارد شيشه هاي دو يا چند جداره

عنوان پروژه : تدوين استاندارد شيشه هاي دو يا چند جداره

پيمانكار/مشاور: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن 
سال اجرا: 83-81 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، تهيه استاندارد شيشه هاي دو يا چند جداره به‌منظور کنترل کيفيت محصولات توليدي و جلوگيري از توليد و فروش محصولات نامرغوب در کشور مي باشد.

اطلاعات ضميمه:
در حال حاضر آزمايشـگاه تعيين کيفيت شيشـه هاي دوجداره مرکز تحقيقـات ساختمان توسط شركت بهينه‌سازي احداث و راه اندازي گرديده است. به منظور آزمايش محصولات مي بايست استانداردهاي مربوطه تدوين و به تصويب کميته ملي مؤسسه استاندارد برسد در اين پروژه استانداردهاي مربوطه تدوين گرديده اند.

شكل 1- تصوير شيشه


فعاليت‌هاي انجام گرفته در اين پروژه عبارتند از:
1. بررسي استانداردهاي خارجي معتبر در اين زمينه
2. تطبيق استانداردها با شرايط فني و اقتصادي کشور
3. تشکيل جلسات تخصصي با حضور نمايندگان توليدکنندگان معتبر شيشه هاي دوجداره و اساتيد دانشگاه‌هاي کشور جهت تدوين و تهيه پيش نويس استاندارد
4. طرح در کميته ملي استاندارد جهت تصويب و ارائه استاندارد ملي در کشور

نتایج پروژه:
در حال حاضر توليدکنندگان داراي قرارداد سود تسهيلات با اين شركت ملزم به انجام آزمايش محصولات خود و اخذ تأئيديه کيفي از آزمايشگاه مربوطه مي‌باشند. تجهيز آزمايشگاه‌هاي تخصصي و تدوين استانداردهاي مربوطه ابزار سنجش کيفيت توليدات بوده و اين استاندارد نيز در همين راستا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اين طرح استانداردهاي دوام شيشه هاي دو يا چند جداره با عناوين زير تهيه گرديد:
1. استاندارد روش آزمون محفظه رطوبت بالا
2. استاندارد روش آزمون چرخه آب و هوايي تسريع شده
3. استاندارد روش آزمون تعيين نقطه برفک
4. استاندارد روش آزمون مه گرفتگي

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829