بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم تيلت آپ

نقاط قوت سيستم:
امكان طراحي مدولار با اين سيستم فراهم است. خصوصاً زماني كه قطعات مشابه باشند يا اينكه امكان استفاده از قطعات آماده براي قالب‌بندي فراهم باشد، سرعت اجرا افزايش و هزينه‌ها نيز به طور محسوسي كاهش مي‌يابد.

بازشو را مي‌توان به سهولت در ديوار بتني قالب‌بندي كرد، اما، محدوديت سطح براي مقدار بازشدگي در ديوار‌هاي باربر وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

اين سيستم مي‌تواند با نماي بتني نمايان يا انواع قطعات چسبيده به آن، با طرح‌هاي مختلف، در نظر گرفته شود. اين امر باعث مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به نما به حداقل برسد. در عين حال، پيش ساخته بودن نما باعث مي‌شود از كيفيت و تنوع بالاتري، در مقايسه با ديگر نما‌هاي اجراي درجا، برخوردار باشد.

اين سيستم، از نظر تجهيزات، قطعات مورد استفاده در تجهيزات، و مواد اوليه، وابستگي چنداني به فناوري خارجي ندارد.

نيروي انساني اجرايي در اين سيستم با آموزش اندكي قادر به انجام بخش اعظم اقدامات مي‌باشد.

براي اجراي اين سيستم، ابزار‌هاي كمكي خاصي نياز نيست. ابزار مورد نياز به تعداد محدود و به راحتي در دسترس هستند.

از بهبود‌هايي كه در اين سيستم براي اجرا حاصل شده است، سهولت اجرا (با ويبره مناسب) و امكان حصول اطمينان از يكنواختي بتن‌ريزي است.

هوابندي ديوار‌هاي خارجي در اين سيستم به نحو مطلوبي تامين مي‌شود. براي آب‌بندي مناسب، لازم است جزييات اجرايي لازم در نظر گرفته شود. در صورتي كه از عايق معدني يا از عايق پليمري با نفوذ‌پذيري بخار آب بالا استفاده شود، لازم است ملاحظات لازم براي جلوگيري از ميعان در نظر گرفته شود.

مواد و مصالح به كار رفته از نظر انتظارات و استاندارد‌هاي زيست‌محيطي، مشكل خاصي ندارند.

اين سيستم، مانند ديگر سيستم‌هاي بتني، در صورت اجراي مناسب لايه‌هاي بتني، عملكرد مناسبي در برابر هوازدگي، محيط‌هاي خورنده، تابش شديد آفتاب و تكانه‌هاي حرارتي خواهد داشت. در حالت اجراي خوابيده، تامين اين انتظارات با سادگي بيشتري تامين مي‌شود.

از ديگر نقاط قوت اين روش، كاهش نياز به داربست‌بندي براي اجراي نما است. زيرا كار‌هاي مربوط به نما، هنگام بتن‌ريزي و در سطح زمين انجام مي‌شود.

اتلاف و ضايعات مصالح و فرآورده‌ها در روند ساخت، در مقايسه با حالت‌هاي متعارف، به طور محسوسي كمتر است.

هزينه‌هاي اجراي ديوار‌ها در اين سيستم نسبت به مشابه سنتي درجا و پيش ساخته آن، كمتر است، زيرا نياز به قالب و عمليات قالب‌بندي كاهش يافته و نيز حمل و نقل پانل‌ها، خيلي كمتر از حالت‌هاي پيشين است. در ضمن، امكان اجراي نما هم زمان با ديوار اصلي وجود دارد.

نقاط ضعف سيستم:

اين روش اجرا بيشتر براي ساختمان‌هاي كوتاه مرتبه در نظر گرفته شده است و حداكثر تعداد طبقات ساختمان، با توجه به محدوديت‌هاي اجرايي به 4 طبقه محدود مي‌شود. بديهي است افزايش تعداد طبقات مسائل اجرايي را با پيچيدگي‌هايي همراه مي‌سازد و در اين حالت ديگر توجيه قوي براي استفاده از اين سيستم وجود ندارد.

در زمينه طراحي، الزام وجود ديوار‌هاي سازه‌اي باعث مي‌شود، آزادي عمل در طراحي ساختار اصلي معماري اندكي كمتر از سيستم‌هايي نظير تير ستون بتني يا اسكلت فلزي (بادبنددار يا قاب خمشي) باشد. در نتيجه، ميزان اختيار در تعيين ابعاد فضا‌ها، در مقايسه با ديگر سيستم‌هاي نام برده كمتر است.

اين سيستم از نظر نما محدوديت‌هاي فراواني دارد و تنها در مورد نما‌هاي كاملاً مسطح و دو بعدي قابل توجيه است. به عبارت ديگر، در صورت كاربرد اين روش اجرا، در معماري امكان ايجاد تورفتگي‌ها و بيرون‌زدگي‌ها در نما كاملاً منتفي مي‌شود.

اين سيستم در مقايسه با سيستم‌هاي متداول (حتي در مقايسه با ديوار‌ها و سقف‌هاي سيستم‌هايي نظير تونلي) و خصوصاً نسبت به سيستم‌هاي نوين (نظير LSF) سنگين است و مصرف مصالح اصلي (بتن و ميل‌گرد) قابل ملاحظه است. لازم به توضيح است در اكثر موارد، افزايش مصرف مصالح اصلي به دليل بار‌هاي وارد شده در زمان جابجايي و نصب ديوار است.

با توجه به سنگين بودن قطعات بتني مورد استفاده، وجود جرثقيل و ديگر امكانات سنگين نصب الزامي است.

امكان تغيير ابعاد قطعات، پس از توليد منتفي است. در نتيجه، در صورت وجود اشتباه در ساخت قطعه ( ابعاد، ميل‌گرد‌گذاري و ... ) لازم است قطعه مجدداً ساخته شود.

امكان دسترسي به مدار‌هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي در دوره بهره‌برداري وجود ندارد، و در صورت بروز مشكل، در اكثر موارد لازم خواهد بود مدار جايگزيني به صورت روكار اجرا شود.

قابليت تامين انتظارات در خصوص ايمني در برابر حريق بدون نياز به در نظر گرفتن تمهيدات ويژه وجود دارد.

عدم تامين انتظارات (در صورت عدم استفاده از لايه‌هاي ارتجاعي ميراگر صوت) در خصوص صدابندي كوبه‌اي سقف‌هاي بين طبقات.

براي اجراي ديوار با اين روش، نياز به كارگاه بزرگ براي اجرا وجود دارد. توالي فعاليت‌ها، زماني كه كارگاه كوچك باشد با مشكلاتي رو‌به‌رو مي‌شود. اين امر زماني تشديد مي‌شود كه لازم است پانل‌ها، يكي پس از ديگري ساخته و برپا شوند.

مواردي كه جهت اطلاع هستند و در مواردي مي‌توانند مثبت و در مواردي ديگر منفي تلقي شوند:

از نكات مهم، پيش از اجراي اين سيستم، بررسي جانمايي‌هاي پانل‌ها و توالي بتن‌ريزي و نصب آن‌ها است كه هرچه كارگاه اجرا كوچك‌تر باشد، اين مطلب، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.

محدوديت‌هاي فصلي در خصوص اجراي اين سيستم، در اكثر موارد مشابه سيستم‌هاي متداول است. در صورتي كه دماي متوسط هوا در زمان بتن‌ريزي پايين باشد، در اين سيستم نيز بايد تمهيدات لازم براي محافظت بتن در برابر يخ‌زدگي در نظر گرفته شود. در عوض محافظت قطعات بتن‌ريزي شده (در برابر يخ‌بندان) اندكي ساده‌تر از مورد اجراي ديوار بتني (به صورت عمودي) است. در مورد عمل‌آوري و كنترل رطوبت و تبخير نيز مي‌توان گفت با تمهيدات ساده‌اي قابل كنترل است.

با توجه به اين نكته كه نماي ديوار به صورت پيش ساخته اجرا مي‌شود، عايق حرارتي مي‌تواند در طرف خارج (به صورت پيش ساخته) يا داخل ساختمان (پس از برپاسازي ديوار‌ها و اجراي سازه ساختمان) در نظر گرفته شود و مشكل اجرايي خاصي وجود نخواهد داشت.

تامين انتظارات در خصوص صدابندي ديوار‌هاي خارجي، در صورتي كه ضخامت لازم براي لايه بتني تامين شود و يا از عايق‌هاي حرارتي معدني براي بهبود عملكرد صوتي ديوار استفاده شود، امكان‌پذير است و از اين بعد وضعيت مشابه روش‌هاي اجراي متداول است.

نگهداري قطعات قالب‌گيري شده، صرفاً در روز‌هاي اول پس از بتن‌ريزي، به دليل لازمه تامين شرايط مناسب براي عمل‌آوري بتن، از حساسيت خاصي برخوردار است.

براي انبارداري قطعات آماده شده، نيازي به فضاي سرپوشيده نيست، و معمولاً اين كار به سهولت در كارگاه اجرا انجام مي‌گيرد.

منبع : سيستم تيلت‌آپ، دكتر علي معصومي-دكتر بهروز محمدكاري-مهندس حميدرضا طباطبايي‌فر، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن،1387.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید