بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم پانل‌هاي بزرگ تغيير يافته

نقاط قوت سيستم:
در صورت كاربرد اين سيستم، نما ترجيحاً بتن نمايان، با طرح‌هاي مختلف در نظر گرفته مي‌شود. اين امر باعث مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به نما به حداقل برسد. در عين حال، پيش ساخته بودن نما باعث مي شود از كيفيت و تنوع بالاتري، در مقايسه با ديگر نما‌هاي اجراي درجا، برخوردار باشد.

امكان طراحي مدولار با اين سيستم فراهم است

اين سيستم، از نظر تجهيزات، قطعات مورد استفاده در تجهيزات و مواد اوليه، وابستگي چنداني به فناوري خارجي ندارد

نيروي انساني اجرايي در اين سيستم با آموزش اندكي قادر به انجام بخش اعظم اقدامات مي‌باشد. تنها كارگذاري ميل‌گرد‌هاي اتصال بين قطعات، در برخي از سيستم‌ها، نياز به مهارت و تجربه خاص دارد. در نتيجه، نقش تغيير عوامل اجرا در كيفيت و دقت اجراي سيستم چندان تعيين‌كننده نيست

براي اجراي اين سيستم، ابزار‌هاي كمكي خاصي نياز نيست. ابزار مورد نياز به تعداد محدود و به راحتي در دسترس هستند

قابليت موازي كردن اقدامات اجرايي در سطح وجود دارد و مي‌تواند به عنوان يك نقطه قوت اصلي سيستم تلقي شود

فرآوري مواد و مصالح در كارگاه ساختماني از سيستم‌هاي متداول كم‌تر است. اين امر، خصوصاً در صورتي كه كيفيت اجرا بسيار مطلوب باشد و نياز به نازك‌كاري و اقدامات تكميل نما منتفي شود كاملاً ملموس خواهد شد

محدوديت‌هاي فصلي در خصوص اجراي اين سيستم كم‌رنگ‌تر از سيستم‌هاي متداول است. با توجه به اين نكته كه بتن اجرا شده درجا توسط لايه‌هاي بتن پيش ساخته محافظت مي‌شود، تكانه‌هاي حرارتي مشكلات كمتري را ايجاد مي‌كنند، ولي در صورتي كه دماي متوسط هوا در زمان بتن‌ريزي پايين باشد، در اين سيستم نيز بايد تمهيدات لازم براي گيرش مناسب و محافظت بتن در برابر يخ‌زدگي در نظر گرفته شود

در صورتي كه بتن پيش ساخته از كيفيت لازم برخوردار باشد، بازديد‌هاي لازم براي تعمير و نگهداري ديوار و سقف كمتر از سيستم‌هاي متداول خواهد بود

تامين انتظارات در خصوص صدا‌بندي هوابرد ديوار‌هاي خارجي و ديوار‌هاي بين دو واحد مسكوني (در صورتي كه لايه بين دو لايه بتني با بتن پر شود)

هوابندي ديوارهاي خارجي در اين سيستم به نحو مطلوبي تامين مي‌شود. براي آب‌بندي مناسب، لازم است جزئيات اجرايي لازم در نظر گرفته شود.

كاربرد اين سيستم منافات و تضادي با استاندارد‌هاي زيست محيطي ندارد

اين سيستم، مانند ديگر سيستم‌هاي بتني، در صورت اجراي مناسب لايه بتني خارجي، عملكرد مناسبي در برابر هوازدگي، محيط‌هاي خورنده، تابش شديد آفتاب و تكانه‌هاي حرارتي خواهد داشت

از نظر سرعت ساخت، در اكثر موارد، اين سيستم در صورت مدولار يا حداقل تيپ بودن قطعات، بهتر از سيستم‌هاي متداول ساخت است

اتلاف و ضايعات مصالح و فرآورده‌ها در روند ساخت، در مقايسه با حالت‌هاي متعارف، به طور محسوسي كم‌تر است

نقاط ضعف سيستم:

در زمينه طراحي، ضرورت وجود ديوار‌هاي سازه‌اي و محدوديت‌هايي كه در مورد دهانه‌هاي سقف‌ها وجود دارد باعث مي‌شود آزادي عمل در طراحي ساختار اصلي معماري به طور قابل توجهي كمتر از سيستم‌هايي نظير تير ستون سقف بتني يا اسكلت فلزي (بادبنددار يا قاب خمشي) باشد. در نتيجه، ميزان اختيار در تعيين ابعاد فضاها، در مقايسه با ديگر سيستم‌هاي نام برده كمتر است

اين سيستم در مقايسه با سيستم‌هاي متداول (حتي در مقايسه با ديوار‌ها و سقف‌هاي سيستم‌هايي نظير تونلي) و خصوصاً نسبت به سيستم‌هاي نوين (نظير LSF) سنگين است و مصرف مصالح اصلي (بتن و ميل‌گرد) بالا است. لازم به توضيح است در اكثر موارد، ضخامت لايه بتني ديوار بين 20 تا 30 سانتي‌متر است.

قابليت بازيافت مصالح و عناصر مورد استفاده در اين سيستم با مشكلات فراوان فراهم است. در نتيجه، توجيه اقتصادي براي اين نوع اقدامات بسيار ضعيف است

با توجه به سنگين بودن قطعات بتني مورد استفاده، وجود جرثقيل و ديگر امكانات سنگين نصب الزامي است

قطعاتي كه در اين سيستم طراحي و ساخته مي‌شوند معمولاً چند كاره نيستند و براي بخش يا بخش‌هاي مشخصي از ديوار يا سقف ساختمان در نظر گرفته مي‌شوند

هم‌نشيني و ارتباط اجزا و قطعات سيستم با ساير اجزا و قطعات الحاقي با محدوديت‌هايي رو‌به‌رو است كه براي كاهش يا برطرف كردن آن لازم است پيش‌بيني‌هاي لازم در زمان طراحي و ساخت قطعات صورت گيرد

امكان تغيير ابعاد قطعات، پس از توليد منتفي است. در نتيجه، در صورت وجود اشتباه در ساخت قطع ( ابعاد، ميل‌گرد‌گذاري، ... ) لازم است قطعه مجدداً ساخته شود

در صورتي كه ديوار‌هاي داخلي نيز با استفاده از قالب‌هاي سرخود ساخته شده باشند، امكان انجام تغييراتي نظير حذف يا جا‌به‌جايي آن‌ها در دوره بهره‌برداري منتفي خواهد شد

امكان دسترسي به مدار‌هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي در دوره بهره‌برداري وجود ندارد و در صورت بروز مشكل، در اكثر موارد لازم خواهد بود مدار جايگزيني به صورت روكار اجرا شود.

امكان جايگزيني و يا تعمير قطعات (قالب سرخود بتني) نيز به هيچ وجه در اين سيستم وجود ندارد
قابليت تامين انتظارات در خصوص ايمني در برابر حريق بدون نياز به در نظر گرفتن تمهيدات ويژه وجود دارد

عدم تامين انتظارات (در صورت عدم استفاده از لايه‌هاي ارتجاعي ميراگر صوت) در خصوص صدابندي كوبه‌اي سقف‌هاي بين طبقات

هزينه‌هاي ساخت، با توجه به اين نكته كه مصرف مصالح در اين سيستم بيشتر از سيستم‌هاي متداول است و اينكه امكانات سنگين نصب مورد نياز است و همچنين با توجه به پيچيدگي‌هاي حمل قطعات اين سيستم، در اكثر موارد كمي بيشتر از سيستم‌هاي متداول است. البته با توجه به سرعت اجرا، هزينه‌هاي (دستمزد) اجرا نسبت به هزينه‌هاي اجراي متداول اندكي كم‌تر خواهد بود.

محدوديت شعاع حمل يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف اين سيستم تلقي مي‌شود.

مواردي كه جهت اطلاع هستند و در مواردي مي‌توانند مثبت و در مواردي ديگر منفي تلقي شوند:

امكان پيش‌بيني مدار‌هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي در اين سيستم در زمان ساخت قطعات پيش ساخته بتني وجود دارد، ولي با توجه به مشكلات انجام اتصالات مدار‌هاي مكانيكي، در عمل، در بخش اعظم موارد تنها مدار‌هاي تاسيسات الكتريكي در داخل فضاي بين دو لايه بتني كار گذاشته مي‌شود و مدار‌هاي تاسيسات مكانيكي خارج از ديوار، در داخل داكت يا به صورت نمايان اجرا مي‌شود.

تامين انتظارات در خصوص عايقكاري حرارتي جدار‌ها، در صورتي كه عايق حرارتي در داخل فضاي بين دو لايه بتني اجرا شده باشد، به دليل وجود پل‌هاي حرارتي متعدد، خصوصاً در ساختمان‌هاي گروه 1، با مشكلات فراواني همراه است و در صورت محدود بودن فضاي بين دو لايه، لازم است يك لايه عايق حرارتي تكميلي در داخل يا خارج ديوار نصب شود. در صورتي كه عايق حرارتي در طرف خارج يا داخل ساختمان در نظر گرفته شده باشد، مشكل اجرايي خاصي وجود نخواهد داشت.

خطر بروز ميعان و مشكلات ناشي از آن را مي‌توان در فاز طراحي و بسته به نوع و محل قرارگيري عايق حرارتي رديابي و برطرف كرد. در حالت عايقكاري مياني، اين خطر به صورتي جدي‌تر وجود دارد و امكان رفع كامل آن وجود ندارد.

منبع : سيستم صفحات بزرگ تغيير يافته، دكتر علي معصومي-دكتر بهروز محمدكاري-مهندس حميدرضا طباطبايي‌فر، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن،1387

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید