عنوان پروژه : بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه های 5000 ساختمان مسکونی

عنوان پروژه : بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه های 5000 ساختمان مسکونی

پيمانكار/مشاور: شركت شعله صنعت


نوع پروژه: مطالعاتی- نظارتی 
 سال اجرا: 83
وضعيت پروژه: پايان يافته


هدف پروژه:

هدف پروژه، بهینه سازی تعدادی از موتورخانه های ساختمانهای مسکونی جهت تعیین الگوی مصرف موتورخانه و ارائه دستورالعملهای اجرایی به منظور بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه های کشور می باشد.


شرح كار:


در اجرای این طرح، فعالیتهای زیر و یا تعدادی از آنها با توجه به نوع موتورخانه و کیفیت آن، انجام می گردد:
1. تنظیم مشعل
2. عایقکاری لوله ها
3. عایقکاری دیگ
4. شستشو و رسوب زدایی دیگ
5. تنظیم دودکش
6. تهیه چک لیست جهت تهیه برچسب انرژی موتورخانه برخی از شهرهای منتخب اين پروژه عبارتند از:
1. استان گيلان (بدليل قرار گرفتن در سطح دريا)
2. شهر سرچشمه در استان کرمان (مرتفع ترين شهر ايران)
3. استان اصفهان و استان تهران (بمنظور بررسی مصرف انرژی در کلان شهر)
4. استان اردبيل (بدليل تنوع در ارتفاع و سردسير بودن) در اين پروژه ابتدا با استفاده از آناليزر گاز، محصولات احتراق مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرند، سپس با توجه به شـرايط موجود در موتورخـانه، عايقـکاری لازم جهت ديـگ و لوله هــا و نيز شستشـو و رسـوب زدايـي ديگ صورت مـی گيرد. در ادامه، دودکش تنظيم می گردد و در نهايت، مشعل تنظيم می شود و مجدداً محصولات احتراق شامل CO و هوای اضافه و نيز راندمان محاسبه می گردد. به منظور تهیه برچسب انرژی، ساختمان موتورخانه و نحوه آرايش تجهيزات موتورخانه مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای مهم آن مشخص می شوند. گروه های خدمات انرژی که در اين راستا تشکيل می شوند هرچند ماه يکبار به منظور بازرسی از موتورخانه های کشور و تنظيم آن اقدام خواهند نمود

 
نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید