عنوان پروژه : اقدامات بهينه سازي در ساختمانهاي در دست احداث سازمان نوسازي مدارس كشور

چاپ

عنوان پروژه : اقدامات بهينه سازي در ساختمانهاي در دست احداث سازمان نوسازي مدارس كشور


پيمانكار/مشاور: سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
نوع پروژه: اجرايي 
سال اجرا: 85-81 
وضعيت پروژه: پايان يافته


هدف پروژه:

هدف پروژه، انجام اقدامات بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمانهای مدارس در حال ساخت کشور با زیربنای حدود هشت میلیون متر مربع جهت ترویج فرهنگ مصرف بهینه سوخت و تحقق صرفه جویی بر اساس جدول ذیل می باشد.

سال  صرفه جویی
(هزار مترمکعب گاز طبیعی)
ارزش صرفه جویی
(میلیون ریال)
اول  882/16  6/3705
دوم  764/33  1/7411
سوم و پس از آن 645/50  7/11116

 

شرح كار:

فعالیتهای انجام شده در این پروژه در سه بخش اصلی معماری، تاسیسات و تجهیزات، بشرح زیر می باشد.

1- معماري
عایقکاری حرارتی سقف، دیوار و کف بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
نصب پنجره های دو جداره با قاب PVC استاندارد و یا آلومینیومی ترمال بریک
2- تاسيسات
عایقکاری حرارتی لوله های رفت و برگشت آب گرم
عایقکاری حرارتی منابع دوجداره و انبساط کویل دار، کلکتورها و دیگ
عایقکاری حرارتی کانالهای هوا
3- تجهيزات
نصب رادیاتور و تجهیزات استاندارد
نصب ترموستات بر روی دیگ
نصب شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتور
استفاده از تجهیزات گرمایشی با راندمان بالا
استفاده از آب گرمکنهای خورشیدی

      

بخشـی از فعالیتهای این پروژه بمنظور آشـنایی دانش آمـوزان با صرفه جویی در مصرف سـوخت، به آمـوزش و فــرهنگ سازی به شرح زیر اختصاص داده شد.

1- برگزاری دو سمینار آموزشی در سالهای 82 و 83 جهت آشنایی کارشناسان فنی مدارس و ادارات کل نوسازی مدارس استانها با مفاهیم و مباحث بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان بمنظور انتقال به دانش آموزان
2- ارائه بروشورهای توضیحی و آموزشی به دانش آموزان در مدارس کشور
3- برگزاری نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی موثر در کاهش مصرف سوخت در ساختمان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
از جمله نتایج حاصله از اقدامات اجرایی پروژه به شرح زیر است:

1- نصب 18.000 متر مربع پنجره آلومینیومی ترمال بریک با شیشه دو جداره در مدارس کشور
2- نصب 6.000 متر مربع پنجره PVC با شیشه دو جداره
3- عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان در 50 مدرسه
4- برگزاری مناقصه خرید 20.000 متر مربع پنجره PVC با شیشه دو جداره
5- برگزاری مناقصه خرید 1.000 دستگاه سیستم کنترل هوشمند