عنوان پروژه : توليد 2000دستگاه چيلر جذبي گاز سوز 5 تن تبريد

چاپ

عنوان پروژه : توليد 2000دستگاه چيلر جذبي گاز سوز 5 تن تبريد


پيمانكار/مشاور: شركت صنايع يكتا تهويه اروند 
نوع پروژه: اجرايي 
سال اجرا: 85-83 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه:

هدف از اجرای پروژه به شرح زیر می باشد.

1- دستیابی به تکنولوژی ساخت چیلرهای جذبی در کشور، مطابق با استانداردهای جهانی
2- استفاده از گاز طبیعی جهت سرمایش در تابستان و کاهش مصرف برق
3- ایجاد بستر مناسب جهت اجرای طرح گاز رسانی به جنوب کشور

شرح كار:

در این طرح، خط مونتاژ و تولید چیلرهای جذبی در کشور تحت لیسانس شرکت ROBUR ایتالیا با تولید قطعات حداقل 30% در داخل کشور راه اندازی می شود.
پیش بینی می شود با اجرای پروژه، اهداف ذیل حاصل شود:

1- میزان صرفه جویی برق 2071 کیلو وات ساعت به طور ماهانه با ارزش ریالی 535.618 ریال و میـزان صرفه جویی برق به طور سالانه برابر 14.500کیلو وات ساعت با ارزش ریالی 4.329.745 ریال می باشد.
2- کاهش پیک مصرف برق در تابستان در جنوب کشور
3- توسعه گازرسانی به مناطق جنوبی کشور