عنوان پروژه : طرح اشاعه فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي در شهرداري‌ها

عنوان پروژه : طرح اشاعه فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي در شهرداري‌ها


پيمانكار/مشاور: شهرداري هاي كشور 
نوع پروژه: اجرايي 
سال اجرا: 87-83 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه:

اهدف طرح مذكور شامل موارد ذيل است:

1- الزامي نمودن اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازها
2- ارائه مشاوره فني و نظارت بر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان از طريق ايجاد دفتر بهينه‌سازي انرژي در شهرداري‌ها
3- ارائه راهكارهاي عملي بهينه سازي انرژي در ساختمان در ساخت يك ساختمان نمونه با كاربري عمومي
4- ترويج استفاده از مصالح بهينه و مرتبط با عايق‌كاري حرارتي ساختمان از طريق ايجاد نمايشگاه‌ دائمي مصالح ساختماني
5- آشنايي با روش‌هاي جلوگيري از اتلاف انري در ساختمان‌هاي موجود و ارائه روش‌هاي عملي كنترل ميزان مصرف سوخت از طريق مميزي انرژي چند ساختمان نمونه دولتي و عمومي
6- اجراي برخي راهكارهاي منتج از مميزي انرژي در ساختمان‌هاي دولتي و عمومي به‌منظور الگوسازي براي ديگر ساختمان‌هاي موجود
7- آموزش مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به مهندسان و دست اندركاران ساخت و ساز


خلاصه پروژه:
اين طرح با همكاري شهرداري‌ شهرهاي مختلف كشور و با محوريت اجرايي كردن مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري انجام مي‌شود. به‌اين منظور شهرداري‌هاي كشور در قالب قرارداد اقدامات بهينه ‌سازي مصرف سوخت در شهرهاي تابعه، فعاليت‌هاي مورد نظر شركت بهينه سازي مصرف سوخت را به اجرا در مي‌آورند. تا كنون حدود 20 شهرداري با انعقاد قرارداد با اين شركت همكاري داشته و در نظر است تا يكصد شهر كشور مشمول اين طرح قرار گيرند.


اطلاعات ضمیمه:

موارد حائز اهميت در خصوص پروژه هاي مشابه، بصورت ذيل قابل ذکر مي باشند:

1- اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در خصوص صرفه جويي مصرف سوخت، در بخش دولتي الزامي بوده و در بخش خصوصي طي يک برنامه زمان‌بندي و با شرايط تعريف شده بر حسب نوع اقليم و متراژ زيربنا اجباري است.
2- شركت بهينه سازي مصرف سوخت ، علاوه بر پروژه ترويج بهينه سازي در شهرداري‌ ها؛ سياست‌‌هاي تشويقي ديگري را در ساختمان‌ هاي بخش خصوصي و تعاوني‌ هاي مسکن پيگيري مي کند. اين سياست‌ها در قالب کمک بلاعوض بر حسب اقدمات بهينه سازي انجام شده، ميزان زيربناي ساختمان و شرايط ديگر، در آينده نزديک اجرا خواهد شد.
3- هدف از پروژه بهينه سازي مصرف سوخت در شهرداري‌ ها، تـرويج اين مقررات براي عموم مردم است و از آنجا که شهـرداري نسبت به ديگر ارگـان‌ هاي دولتي، در ارتباط بيشتري با مـردم است و مرجع صدور پروانه هاي ساختماني و ناظر بر اجراي مقررات ملي ساختمان مي باشد، به عنوان مجري اين طرح انتخاب شده است.

خلاصه اقدامات انجام شده در شهرداري‌ها:
پروژه اعطاي کمک بلاعوض به شهرداريها جهت اقدامات بهينه سازي مصرف سوخت با هدف فرهنگ‌سازي و اجرايي کردن مبحث 19 مقررات ملي ساختمان از سال 1384 آغاز شده و مديريت طرح و نظارت بر اجراي آن از سال 1385 به عهده شرکت مشاوران بهسازي، نوسازي انرژي (مبنا) مي باشد. مفاد قرارداد با شهرداري ها شامل شش بند به شرح ذيل مي باشد:

اقدامات بهينه سازي در ساخت يک ساختمان نمونه براي بازديد عمومي در جهت رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
آموزش مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به مهندسان طراح و مجري ساختمان
ايجاد دفتر انرژي در شهرداري جهت مشاوره مجريان ساختمان و همکاري در نظارت بر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
مميزي انرژي در ساختمانهاي موجود دولتي و عمومي و اجراي راهکارهاي منتج از مميزي جهت تبليغ و ترويج بهينه سازي
ايجاد نمايشگاه مصالح ساختماني و تجهيزات انرژي مرتبط با بهينه سازي سوخت در ساختمان
موارد پيش بيني نشده در جهت بهينه سازي مصرف سوخت طبق پيشنهاد سازمان يا شهرداري مربوط
اين بندها در قرارداد هاي نخست شرکت بهينه سازي با شهرداري ها در دو قسمت «ايجاد دفتر انرژي در شهرداري» و «ايجاد نمايشگاه مصالح ساختماني» متفاوت بوده و به صورت «ايجاد پارک انرژي» و «تبليغ و ترويج موارد بهينه سازي» عنوان شده بودند که در اواسط سال 85، با امضاي نسخ اصلاحيه قرارداد توسط شهرداري و شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، به بندهاي ذکرشده فوق تغيير يافته اند. بعلاوه بند مربوط به آموزش مبحث 19 مقررات ملي ساختمان نيز، با توجه به اقدام شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به برگزاري دوره هاي آموزش رايگان در سرتاسر کشور، از قرارداد با شهرداري هايي که در آينده به اين پروژه اضافه شوند، حذف خواهد شد.


از ابتداي پروژه تاکنون قرارداد با شهرداري¬هاي زير منعقد گرديده است:
آشخانه   سبزوار   كرمانشاه
ابهر   سمنان   گناباد
اسد آباد   سميرم   مشهد
ايلام   فيروزآباد   منجيل
بوشهر   قزوين   نوش آباد
زنجان   قوچان   ورامين
سامن   كاشان   همدان

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829