اعطاي يارانه سود تسهيلات بانکي براي توليد آب گرمکن‌هاي راندمان بالاي گازسوز فوري ديواري و شوفاژ پکيج گازي

چاپ

 عنوان پروژه:  اعطاي يارانه سود تسهيلات بانکي براي توليد آب گرمکن‌هاي راندمان بالاي گازسوز فوري ديواري و شوفاژ پکيج گازي
مجري پروژه: شركت بوتان 
وضعيت پروژه: اتمام يافته 
سال اجرا: 86-82 
محصول توليدي: در اين پروژه از طريق اعطاي يارانه سود تسهيلات بانکي به شرکت صنعتي بوتان سعي شده است تا از توليد محصولات راندمان بالاي گازي نظير آب گرمکن ديواري گازي و شوفاژ پکيج ديواري حمايت گردد (شکل 1).شکل 1- تصاویر آب گرمکن دیواری گازی فوری و شوفاژ پکیج دیواریمزاياي آب گرمکن ديواري گازي و شوفاژ پکيج ديواري عبارتند از:

1- آب گرم فوري (بدون انتظار براي گرم شدن آب)
2- آب گرم دائم
3- مصرف کم (مصرف انرژي فقط در زمان استفاده)
4- حفظ محيط زيست (سوخت تميز با راندمان بالا)


ظرفيت توليد محصول:

ظرفيت توليد اين محصولات، سالانه 200.000 دستگاه است که به تدريج، تا 300.000 دستگاه افزايش خواهد يافت.