اعطاي يارانه سود تسهيلات بانکي براي راه اندازي خط توليد شيشه دو جداره

عنوان پروژه: اعطاي يارانه سود تسهيلات بانکي براي راه اندازي خط توليد شيشه دو جداره 

وضعيت پروژه سال اجرا
شيشه آبديده : اتمام 85-80
آرمان جام : اتمام 86-82
نظام مهندسي شهركرد: اتمام 85-82
رنگين جام سمنان : اتمام 85-82
شيشه نشكن سايپا : اتمام 89-84
شيشه ايمني شيشه چي : اتمام 88-85
ايمن انرژي شرق: اتمام 88-85


محصول توليدي:

شيشه دو جداره، از دو لايه شيشه تشکيل شده که توسط اسپيسر (جدا کننده) از يکديگر جدا شده اند و بين دو لايه شيشه، يک فضا بسته به ضخامت اسپيسر ايجاد مي شود، معمولاً به‌منظور افزايش کارايي شيشه دوجداره در فضاي بين دو لايه شيشه، گاز آرگون تزريق مي شود (شکل 1).
در صورتي که شيشه دو جداره به روش استاندارد و با کمک مواد اوليه مرغوب و ماشين آلات اتوماتيک توليد شود، منجر به کاهش حداقل 20% از مصرف سوخت ساختمان مي گردد. البته شيشه دو جداره زماني کارايي خود را دارد که بر روي يک قاب مناسب و استاندارد با درزگيري کامل نصب شود.
متوسط صرفه جويي حاصل از کاربرد هر متر مربع شيشه دو جداره طي يک سال در منطقه معتدل حدود 71/16 متر مکعب گاز طبيعي مي باشد.

 شکل 1- تصاویری از شیشه دوجداره


در جدول 1 مشخصات کارخانجاتي که جهت توليد شيشه دوجداره از طرح حمايتي پرداخت يارانه سود تسهيلات بهره گرفته اند، آورده شده است.

شركت  ظرفيت اسمي
خط توليد
 مدت
تعهد
 سال
اجرا
 ساير تعهدات  صرفه جويي
پيش بيني شده (محاسباتي)
شيشه آبديده
250.000 متر مربع در سه شيفت کاري
 
5 سال
85-80
 

بکارگيري ماشين آلات اتوماتيک و توليد و فروش محصول در بازار داخلي سالانه بميزان 250.000 مترمربع

در صورت توليد و فروش محصول با کل ظرفيت سالانه، صرفه جويي به ارزش 1.500.000.000 ريال در مصـرف گاز طبيعــي حاصل مي شود.
 آرمان جام
200.000 متر مربع در دو شيفت کاري
 
5 سال
86-82
 

توليد محصول مطابق با مشخصات فني، استفاده از مواد اوليه استاندارد و مرغوب خارجي، استفاده از گاز آرگون در بين دو لايه شيشه

در صورت توليد و فروش محصول با کل ظرفيت سالانه، صرفه جويي به ارزش 1.130.000.000 ريال در مصـرف گاز طبيعـي حاصـل مي شود.
سرمايه گذاري
نظام مهندسي
بهينه سازي
ساختمان
(شهرکرد)


150.000 مترمربع
 
3 سال 84-82
 

 بکارگيري جديدترين ماشين آلات اتوماتيک اروپايي از شرکت معتبر اتريشي و همچنين استفاده از تکنولوژي روز و مواد اوليه مرغوب و مناسب
 ارائه ضمانتنامه هاي کيفيت محصول به مدت 10 سال
 شروع توليد در سال 1382 با ظرفيت 40000 مترمربع که از سال 1383 با توليد 150000 متر مربع ادامه خواهد يافت.
 

در صورت توليد و فروش محصول با کل ظرفيت سالانه، صرفه جويي به ارزش 860.000.000 ريال در مصــرف گـاز طبيعـي حاصـل مـي شود
رنگين جام
سمنان
150.000
مترمربع
 
3 سال
84-82
 

 بکارگيري جديدترين ماشين آلات اتوماتيک اروپايي از شرکت معتبر اتريشي و همچنين استفاده از تکنولوژي روز و مواد اوليه مرغوب و مناسب
 ارائه ضمانتنامه هاي کيفيت محصول به مدت 10 سال
 شروع توليد در سال 1382 با ظرفيت 60000 مترمربع و در سال 1384 با توليد 150000 متر مربع ادامه خواهد يافت.
 

در صورت توليد و فروش محصول با کل ظرفيت سالانه، صرفه جويي به ارزش 860.000.000 ريال در مصــرف گـاز طبيعـي حاصـل مـي شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید