پروژه‌هاي در دست انجام

چاپ
گزارش پروژه‌هاي در دست انجام

http://ifco.ir/images/image%20menu/project2.jpg

 
 
# عنوان پروژه ها
1 خدمات تجاری­سازی موتور سنگینD-87 دوگانه سوز
2 طرح برقی کردن چاه‌ها و تلمبه‌های آب کشاورزی