آرشیو فراخوان و مناقصات

ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری انجام خدمات اداری و عمومی

شماره فراخوان: 3210532
موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری انجام خدمات اداری و عمومی 
شماره پایگاه ملی مناقصات : 3210532
آخرین تاریخ دریافت اسناد: 1398/05/14
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:
1398/06/02
 
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی 
دریافت اسناد فراخوان :پرسشنامه ارزیابی کیفی
دریافت اسناد فراخوان:جدول امتیازات ارزیابی کیفی
 
 شماره پايگاه ملي مناقصات: 3210532
 
تاريخ آخرین مهلت جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی : 98/05/14
 
تاريخ آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات مربوطه : 98/06/02 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید