گزارش صداو سیما :
به مناسبت 14تیر سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری

چاپ