توزیع ۱۲ دستگاه آبگرمکن خورشیدی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

چاپ

توزیع ۱۲ دستگاه آبگرمکن خورشیدی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد