گزارش تصویری:
شرکت بهینه سازی و معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری تفاهم نامه امضا کردند

چاپ