مميزي انرژي

24 فروردين 1395
5393 دفعه

مميزي انرژي

 

ميزي انرژي در ساختمان شامل يك معاينه دقيق به منظور تعيين چگونگي مصرف انرژي واحد، برآورد ميزان هزينه‌هاي اوليه و در نهايت ارائه يك برنامه پيشنهادي جهت كاهش مصرف انرژي ساختمان مي‌باشد. با توجه به تعريف كلي مميزي انرژي ساختمان، روش‌هاي مختلفي براي اجراي مميزي انرژي در ساختمان توسط متخصصين و كارشناسان ارائه مي‌گردد.

بر اين اساس به منظور جلوگيري از مميزي انرژي سليقه‌اي، سعي شده تا دستورالعمل مميزي انرژي در ساختمان تهيه و در اختيار مميزان قرار گيرد و با استفاده از آن مميزي انرژي در ساختمان به صورت هماهنگ و هدفمند جهت دستيابي به نتيجه مطلوب انجام گيرد. لازم به ذكر است که مميزي انرژي در ساختمان تابعي از سطح علمي، تجربه، آگاهي و شناخت مميز از فن‌آوري‌هاي نوين و جديدترين روش‌هاي بهينه‌سازي انرژي مي‌باشد و براين اساس ممكن است راهكارهاي متفاوتي براي كاهش مصرف انرژي يك ساختمان توسط مميزان انرژي ارائه گردد، ولي مهم‌تر اين است كه روش‌هاي ثبت اطلاعات اوليه ساختمان و انجام محاسبات مربوطه، يكسان باشند، تا بدين‌ترتيب نتيجه‌گيري يكساني درخصوص مصرف انرژي آن ساختمان ارائه گردد.


 

 

 
 
 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها