اطلاعات كاربردي استاندارد و برچسب انرژي

28 فروردين 1395
6310 دفعه

اطلاعات كاربردي استاندارد و برچسب انرژي

 

عموماً مصرف كنندگان عمده انرژي سه بخش ساختمان، صنعت و حمل و نقل هستند. انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري، توسط سيستم‌هاي گرمايش و سرمايش ، وسايل برقي و دفتري و روشنايي مصرف مي‌شود. در خانه‌هاي موجود دنيا، از يخچال‌ها و ماشين‌هاي لباسشويي گرفته تا سيستم‌هاي دفع زباله و رايانه‌هاي روميزي- که تعداد آن‌ها پيوسته در حال افزايش است- انرژي مصرف مي‌شود. در ساختمان‌هاي اداري نيز از رايانه ها و دستگاه‌هاي کپي گرفته تا کولرهاي آبي و سنسورهاي نوري تنظيم کننده روشنايي- که تعدادشان همواره در حال افزايش است- انرژي مصرف مي‌کنند. همچنين وسايل گرمايشي و سرمايشي ساختمان‌ها که اغلب در معرض ديد نيستند نيز از مجموعة وسايل مصرف کننده‌ي انرژي به شمار مي‌روند.
برنامه‌هاي تدوين و وضع استانداردها، و برچسب گذاري کارآيي انرژي در نظر دارد تا در تمامي محصولات مصرف کنندة انرژي، بدون به وجود آمدن هر گونه کاستي در خدماتي که به مصرف کنندگان ارائه مي‌دهند، مصرف انرژي شان را کاهش دهد. در سر تا سر برآورد شده است که 34% از ميزان کل انرژي مصرفي در فعاليت‌هاي انساني مرتبط با ساختمان ها، شامل استفاده از اسباب و وسايل، و تجهيزات و روشنايي است.
مصرف انرژي ساختمان‌ها سهمي حدود 25 تا 30 درصد از انتشار آلايندة دي اکسيد کربن مربوط به انرژي را داشته و برآورد مي‌شود 19 تا 32% از تمام دي اکسيد کربن انتشار يافته توسط بشر به طبيعت و 10 تا 12 درصد از کل سهم ما در تغييرات آّب و هوايي ناشي از گازهاي گلخانه‌اي باشد. اعداد فوق، ميزان تقريبي آلودگي در شرايط امروز است: حال اين سوال مطرح مي‌گردد که در آينده چه پيش خواهد آمد؟
در سر تا سر دنيا، رشد مصرف انرژي در ساختمان‌ها در هر سال به طور متوسط 8/0 درصد است : (اين رقم در ايران بيش از 10 % مي باشد!) . انتظار مي‌رود تا با در نظر گرفتن اين ميزان پيش‌بيني رشد براي مصرف انرژي، بتوان فشاري را که هم اکنون براي صرفه جويي و مسائل زيست محيطي در سر تا سر دنيا اعمال مي‌شود، افزايش داد.
سرعت رشد انرژي در ميان ملت‌ها به اختلافات ساختاري (آمار جمعيتي، ساختار صنعتي و رشد اقتصادي کشور)، تفاوت در الگوهاي مصرف و مقدار خدمات انرژي- که هر يک از مصرف کنندگان انرژي مايل به بهره برداري از آن هستند- بستگي دارد.
در بخش ساختمان، اين اختلافات از تفاوت در روش ساخت بنا و استفاده از محصولات مصرف کنندة انرژي ناشي مي‌شود. هر کشور مي‌تواند رشد طبيعي تقاضا براي خدمات انرژي را با تلفيق تامين بيشتر انرژي و ارتقاي کارآيي وسايل و تجهيزات مصرف کنندة انرژي، اصلاح کند. در تمامي بخش هاي مصرف کننده انرژي، معمولاً استراتژي موثرتر اقتصادي کشور، ارتقاي کارآيي وسايل و تجهيزات مصرف کنندة انرژي است. براي اين منظور، اطلاعات و مدارکي از سياست‌هاي انرژي براي ارائه به دولت‌ها وجود دارند که در برگيرنده استراتژي قيمتگذاري انرژي، برنامه‌هاي تشويقي و سرمايه گذاري، برنامه‌هاي تنظيمي و مقررات خريدهاي دولتي و آموزش مصرف کننده است. پيش بيني مي‌شود که در سال 2020، مصرف انرژي ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري در کشورهاي در حال توسعه، 31% از مصرف کل انرژي آن‌ها باشد.
بنابر اين با توجه به شروع تلاشهايي در جهت ارتقاء کارآيي انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري، شايسته است که تقدم بيشتري نسبت به سياست‌هاي موازي بخش‌هاي حمل و نقل و صنعت داشته باشد. استانداردها و برچسب هاي کارآيي انرژي اسباب و وسايل و تجهيزات روشنايي ساختمان‌ها، فرصت خوبي را در ارتقاي کارآيي انرژي پيشنهاد مي‌کنند و به‌عنوان يک سياست انرژي، تاثير ويژه اي به همراه خواهند داشت.
برنامه هاي دولت براي تدوين و وضع استانداردها و برچسب گذاري ها، مي تواند روي بيشتر انرژي مصرفي ساختمان‌ها، از حالا تا دو دهة ديگر موثر باشد.
بيشتر محصولات مصرف کننده‌ي انرژي که براي ساختمان‌هاي 20 سال آينده مناسب هستند ، تاکنون ساخته نشده‌اند. در يک طرح خوب، استانداردهاي اجباري کارآيي انرژي، محصولات ناکارآمد را از چرخه فروش خارج خواهد کرد و سبب افزايش رفاه اقتصادي کلي بيشتر مصرف کنندگان، بدون ايجاد محدوديت عمده‌اي در انتخاب محصولات، خواهد شد. جدول زير وضعيت موجود و هدف را براي استانداردهاي لوازم مصرف كننده سوخت‌هاي فسيلي نشان مي‌دهد. هنوز تا رسيدن به هدف راه زيادي در پيش است.

راندمان نوع محصول
متوسط استاندارد راندمان هدف راندمان حرارتي واقعي بر اساس استاندارد ملي
85% 35% آبگرمكن نفتي
86% 65% آبگرمكن گازي فوري ديواري
90% 45% آبگرمكن گازي مخزن دار
94% - بخاري گازي بدون دودكش
85% 65% بخاري گازي دودكش دار
99% (بدون دودكش) 45% (دودكش دار) بخاري نفتي
   

برچسب هاي انرژي، مصرف کنندگان را به سوي انتخاب آگاهانه در مورد خريداري محصولات و مديريت هزينه‌ي انرژي، سوق مي‌دهد.
برچسب ها و استانداردهاي انرژي براي بيشتر فرهنگ ها و بازارهاي فروش، مناسبند و به هر حال، استانداردها و برچسب هاي کارآيي انرژي شايستگي آن را دارند تا پايه و اساس برنامه ها و سياستگذاري‌هاي تعديل انرژي هر کشوري را تشکيل دهد.
حدود به کارگيري برچسب ها و استانداردها، توازن در برنامه ها- به طوري که بتوان به نحو موثرتري رشد انرژي را محدود کرد- شبيه سازي رشد اقتصادي- که به مقتضيات منحصر به فرد ملي بستگي دارد- و ديگر مواردي که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد، در اين سايت توضيح داده شده است.
 


 
 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها