استاندارد و برچسب انرژي در لوازم خانگي

27 فروردين 1395
5649 دفعه

استاندارد و برچسب انرژي در لوازم خانگي

770KB      استاندارد مصرف و برچسب انرژي بخاري گازسوز دودكش‌دار2-1220
1.23MB    استاندارد مصرف و برچسب انرژي آبگرمكن گاز‌سوز مخزن‌دار2-1219
749KB       استاندارد مصرف و برچسب انرژي آبگرمكن گاز‌سوز فوري 2-1828
1.86MB             ويژگيها و روش آزمون بخاري گاز سوز دودكش دار1-1220
1,89MB          ويژگيها و روش آزمون بخاري گاز سوز بدون دودكش 1-7268بخش عمده‌اي از مصرف انرژي در ساختمان صرف گرمايش محيط، گرمايش آب و پخت و پز مي‌گردد. حامل‌هاي مختلف انرژي در بخش خانگي براي موارد ياد شده مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در اين صفحه ارزش و مقدار هريك از آنها را مشاهده مي‌فرمائيد. با توجه به مقدار سوخت‌هاي مصرفي و اينكه گاز طبيعي بيشترين مقدار را در بين مصارف داراست، مصرف اين فرآورده در بخش خانگي را به صورت جدا آورده ايم كه برابر با 71 درصد براي گرمايش محيط (موضعي)، 22 درصد براي گرمايش آب و 7 درصد براي پخت و پز مي‌باشد. با توجه به مصارف ياد شده بهينه سازي مصرف سوخت در تجهيزات و لوازم خانگي كه جهت گرمايش آب و گرمايش محيط و پخت و پز مورد استفاده قرار مي‌گيرند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تدوين استانداردها و معيار مصرف انرژي و برچسب انرژي لوازم خانگي نيز از سوي شركت ملي نفت ايران بر عهده شركت بهينه سازي مصرف سوخت قرار گرفته است كه هم اكنون در حال تدوين اين استانداردها مي‌باشد.

 

مقدار انرژي مصرفي در بخش خانگي (1385)

ارزش انرژي مصرفي در بخش خانگي (1385)

 

  سوختهاي سنتي زغال سنگ نفت كوره بنزين گازسبك برق نفت گاز نفت سفيد گاز مايع  جمع كل
مقدار  25.42 * 12.22 0.59 257.77 44.53 16.77 41.75 12.38 411.43
ارزش * * 478.82 49.99 2079.46 3029.25 1293.08 3489.79 844.51 11264.90

1. مقدار : ميليون بشكه نفت خام
2. ارزش ميليون دلار                 

                            

                       

 نمونه برچسب انرژي آبگرمكن فوري گازسوز           نمونه برچسب انرژي بخاري گازسوز
 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها