مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان نظام مهندسی  کشور

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان نظام مهندسی کشور

تاریخ

25 آذر 1399

دسته بندی ها

امضاء تفاهم نامه

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829