نخستین مرحله طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران با حمایت وزارت نفت

نخستین مرحله طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران با حمایت وزارت نفت

تاریخ

01 آبان 1398

دسته بندی ها

تاکسیرانی تهران

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829