جلسه هم اندیشی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران

جلسه هم اندیشی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران

تاریخ

28 خرداد 1398

دسته بندی ها

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829