حضور محسن دلاویز در افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

حضور محسن دلاویز در افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

تاریخ

19 خرداد 1398

دسته بندی ها

هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829