تفاهم نامه سه جانبه همکاری جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی های برقی

تفاهم نامه سه جانبه همکاری جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی های برقی

تاریخ

11 خرداد 1398

دسته بندی ها

طرح جایگزینی

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829