همایش فرصتهای سرمایه گذاری حمل و نقل ریلی

همایش فرصتهای سرمایه گذاری حمل و نقل ریلی

تاریخ

12 آذر 1397

دسته بندی ها

همایش فرصتهای سرمایه گذاری حمل و نقل ریلی

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829