نحوه اجرای قراردادهای طرح توسعه مترو هشت کلانشهرتوسط شرکت بهینه سازی بررسی شد

نحوه اجرای قراردادهای طرح توسعه مترو هشت کلانشهرتوسط شرکت بهینه سازی بررسی شد

تاریخ

05 آذر 1397

دسته بندی ها

نحوه اجرای قراردادهای طرح توسعه مترو هشت کلانشهرتوسط شرکت بهینه سازی بررسی شد

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829