ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

چاپ

 

 

فراخوان عمومی: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست