كليات صنعت شيشه

 

زندگي مدرن بدون شيشه ممکن نيست. از ظروف شيشه اي که داروها، ترشي‌ها و مربا ها را در آنها نگهداري مي کنيم، آينه‌اي که هر روز خود را در آن مي بينيم، پنجره هاي خانه ها و اتومبيل ها که ديدن آنسو را براي ما مقدور مي سازند، صفحه کامپيوتر و تلويزيون که هر روز در خانه و اداره از آنها استفاده مي کنيم تا لامپ، که آخرين وسيله اي است که شب در خانه خاموش مي شود، همگي از شيشه ساخته شده اند. شيشه همه جا دور و بر ماست.
اين ماده شگفت انگيز چيست؟ از کجا مي آيد و چگونه ساخته مي شود؟ شيشه ترکيبي از سيليس و ديگر مواد معدني است که با يکديگر در دماي بسيار بالا ذوب شده، به کاربردهاي مورد نظر ما شکل دهي و بسته بندي مي شود.
مطالب زير پيشينه، فرايندها، خواص، مواد اوليه و ميزان مصرف انرژي در صنعت شيشه را ارائه مي دهد.

 
   
پيشينه   92KB
فرايندهاي توليد شيشه   365KB
آماده سازي مواد   147KB
ذوب و تصفيه   369KB
کوره هاي ذوب   1MB
اساس ترکيب بندي   145KB
گرانروي   187KB
عمليات شکل دهي شيشه   430KB
عمليات پس از شکل دهي و عمليات پرداخت   130KB

پتانسيل صرفه جويي انرژي در صنعت شيشه   543KB

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید