عنوان پروژه : طراحي و تجهيز آزمايشگاه کنترل کيفيت قاب‌هاي جداره‌هاي شفاف ساختماني

عنوان پروژه : طراحي و تجهيز آزمايشگاه کنترل کيفيت قاب‌هاي جداره‌هاي شفاف ساختماني


پيمانكار/مشاور: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن 
 نوع پروژه: مطالعاتي- اجرايي
سال اجرا: 82-80 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف از اين پروژه طراحي و ساخت آزمايشگاه لازم براي کنترل کيفي قاب‌هاي جداره هاي شفاف ساختماني مانند قاب‌هاي پنجره‌ها و درب‌ها (با استفاده از متخصصين داخلي و حداکثر استفاده از امکانات داخلي) به‌منظور بررسي و بهبود کيفيت توليدات داخلي مي باشد.

خلاصه پروژه :
در اين پروژه تجهيزات لازم براي بررسي و آزمايش قاب‌ها از لحاظ آب بندي (عبور باران از درزهاي قسمت‌هاي مختلف بازشوها)، هوابندي (اندازه گيري عبور هوا از قسمت‌هاي مختلف بازشوها) خريداري و ساخته شده براي طراحي و ساخت آزمايشگاه و همچنين انجام آزمايشات از مراجع و استانداردهاي زير استفاده مي شود:
استانداردهاي مورد استفاده بشرح ذيل مي باشند:
استاندارد ملي ايران: (4348 و 4347)
استاندارد آب بندي: (موسسه استاندارد بريتانيا BSI و استاندارد انجمن تست مواد آمريکا ASTM و موسسه استاندارد آلمان DIN و استاندارد صنعتي ژاپن JIS)
استاندارد هوابندي: (موسسه استاندارد بريتانيا BSI و استاندارد انجمن تست مواد آمريکا ASTM و موسسه استاندارد آلمان DIN و موسسه استاندارد بين المللي ISO و استاندارد ملي آمريکا (ANSI)

نتايج پروژه:
تهيه و ساخت اولين دستگاه تست هوابندي و آب بندي قاب‌ها براي سنجش کيفيت آن‌ها در ايران از نتايج اصلي اين پروژه مي باشد. پس از اين توليدات داخلي و خارجي مي توانند در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن توسط اين دستگاه ها آزمايش و پس از گذراندن مراحل لازم گواهينامه فني دريافت کنند.

گزارش پيشرفت پروژه كنترل كيفيت قابهاي جداره هاي شفاف ساختماني

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید