عنوان پروژه : طراحي و تجهيز آزمايشگاه تعيين مشخصات فني شيشه‌هاي يک يا چند جداره

عنوان پروژه : طراحي و تجهيز آزمايشگاه تعيين مشخصات فني شيشه‌هاي يک يا چند جداره

پيمانكار/مشاور: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن 
 نوع پروژه: مطالعاتي- اجرايي
سال اجرا: 83-79 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، طراحي و ساخت آزمايشگاه تعيين مشخصات فني شيشه هاي يک يا چند جداره به‌منظور کنترل کيفي توليدات داخلي مي باشد. 


خلاصه پروژه :
مجموعه فعاليت‌هاي صورت گرفته در پروژه شامل موارد ذيل مي باشد:
1- طراحي و ساخت دستگاه‌هاي تست کيفيت شيشه‌هاي دو جداره شامل:
محفظه رطوبت بالا
High Humidity cycle chamber (HCC)

ايجاد چرخه آب و هوايي تسريع شده
Accelerated Weather cycle chamber (AWCC)

دستگاه آزمايش تست نقطه برفک و شبنم شيميايي
Frost Point Apparathus (FPA)

دستگاه آزمايش مه گرفتگي
Fogging Test Apparathus (FTA)

2- تکميل ساخت دستگاه اتاق دو محيطي به‌منظور تعيين ضريب انتقال حرارت جداره‌هاي ساختمان
3- انجام آزمايشات بر روي انواع شيشه


در طراحي و ساخت اين آزمايشگاه ازاستانداردهاي ذيل استفاده شده است:
ASTM, CAN/CGSB (استاندارد ملي کانادا)
EN (استاندارد اروپا)
DIN
BSI
Iso (سازمان بين المللي استاندارد)
JIS (استاندارد صنعتي ژاپن)

نتايج پروژه:
به‌عنوان نتايج پروژه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. تجهيز اولين آزمايشگاه تعيين کيفيت شيشه‌هاي دوجداره در کشور
2. امکان بررسي کيفي محصولات توليدکنندگان داخلي

اطلاعات ضميمه:
در اين آزمايشگاه موارد زير انجام مي شود:
1. بررسي ميزان نفوذ رطوبت در مجموعه شيشه‌هاي چند جداره
2. شبيه‌سازي شرايط سخت آب و هوايي براي شيشه‌ها جهت بررسي امکان نفوذ بخار آب در آنها
3. بررسي ميزان رطوبت و يا بخارات شيميايي متصاعد شده از درزبند، خشک کن يا هر ماده شيميايي ديگر موجود در فاصله هوايي موجود در شيشه هاي چند جداره (با کاهش نقطه اي دماي سطوح خارجي) و تعيين :
نقطه برفک: دمايي که در آن، برفک قابل رويت بر روي شيشه تشکيل مي شود.
نقطه شبنم شيميايي: دمايي که در آن، شبنم حاصل از بخارات شيميايي بر روي شيشه تشکيل مي شود.
4. شبيه سازي تابش نور خورشيد و ايجاد رطوبت براي بررسي امکان مه گرفتگي مجموعه شيشه‌ها در برابر تابش نور خورشيد و حرارت


گزارش پيشرفت پروژه تجهيز آزمايشگاه تعيين كيفيت مجموعه شيشه هاي چند جداره

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید