عنوان پروژه : توافقنامه تجهيز آزمايشگاه انرژي

عنوان پروژه : توافقنامه تجهيز آزمايشگاه انرژي

پيمانكار/مشاور:
1. دانشگاه صنعتي شريف 2. دانشگاه صنعت نفت
3. دانشگاه خواجه نصير 4. دانشگاه علم و صنعت
5. دانشگاه شيراز 6. دانشگاه صنعتي اصفهان
7. دانشگاه تهران 8. دانشگاه تبريز
9. دانشگاه همدان 10. دانشگاه آزاد اسلامي

نوع پروژه: اجرايي 
سال اجرا: 87-82 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: اين طرح به‌منظور آشنايي و آموزش مهندسان و فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها با مباحث بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، نظير مميزي انرژي و مديريت انرژي اجرا گرديده است.

خلاصه پروژه:
در اين طرح شركت بهينه‌سازي به‌منظور تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه انرژي در دانشگاه‌ها، تجهيزات آزمايشگاهي، که فهرست آنها در انتهاي همين مبحث آمده را به دانشگاه‌ها واگذار مي کند.
دانشگاه‌ها علاوه بر ارائه آزمايشگاه انرژي درس مميزي انرژي در ساختمان شامل سرفصل‌هاي زير و يا درس‌هاي مرتبط با انرژي را ارائه مي دهند:
1. مقدمه‌اي به مميزي انرژي
2. منابع انرژي و ساختار تجهيزات انرژي
3. تحليل اقتصادي
4. وسايل تحليل انرژي
5. سيستم‌هاي الکتريکي
6. پوسته ساختمان
7. سيستم‌هاي تهويه مطبوع
8. سيستم‌هاي گرمايش مرکزي
9. سيستم‌هاي سرمايش
10. سيستم‌هاي کنترل و مديريت انرژي
11. سيستم کمپرسور هاي هوا
12. سيستم‌هاي ذخيره انرژي حرارتي
13. سيستم‌هاي توليد دوگانه برق و حرارت
14. سيستم‌هاي بازيافت حرارت
15. مديريت آب
16. روش‌هاي تخمين صرفه جويي انرژي

 
                                     نمونه هايي از تجهيزات

فهرست تجهيزات يك آزمايشگاه انرژي

رديف  نوع جهيزات
1 Temperature meter (testo 925) A
2 Temperature meter (testo 925) B
3 Transmiter: air/gas/liquid A
4 Transmiter: air/gas/liquid B
5 Transmiter surface A
6 Transmiter surface B
7 Transmiter case for pos 1, 2, 3 A
8 Transmiter case for pos 1, 2, 3 B
9 Quick temperature infrared meter, plastic top safe (testo 825- T2)
10 Digital thermohygrometer (testo 615)
11 Transport case for pos 6
12 Compace material moisture meter for building materials (testo 606)
13 Anemometer for vane-prob, printer (testo 435)
14 Vane prob for pos 9
15 Hot wire prob for pos 9
16 Transport case for pos 9, 10, 11
17 Differantial pressure meter, 20 hpa (testo 512) A
18 Differantial pressure meter, 20 hpa (testo 512) B
19 Transport case for pos 13 A
20 Transport case for pos 13 B
21 Pitot - pipe, length 300 mm
22 Pitot - pipe, length 500 mm
23 Pitot - pipe, length 750 mm
24 Direct flow meter, with tansport case TSI, Accu Balance Plus Model 8373, with Capture hood, Software, Cable, Bag and Manual
25 Air capture hood, 220*220 mm, 20-400 m3/h
26 Air capture hood, 350*350 mm, 20-400 m3/h
27 Non contact mechanical rpm measurement (testo 470)
28 Plastic plugs, diameter 12 mm, 100 pices
29 Silicon tube, inner diameter 4 mm, length 5 m
30 Electronic U - tube manometer (testo 506)
31 Smoke bottles, 10 pieces
32 CO2 - meter, with transmitter, 0 … 9999 pm (testo 535)
33 Fiberscobe flex & stay (testo 318)
34 Flue gas analyser transmitters, with transport case and accessory (testo 300M-I)
35 Effect meter, CA8210 V /A / cos / active / reactive effect / etc (Chauvin Arnoux)
36 Printer suitable for testo 535, 435 & 300M
37 Mini - logger, 1* temp (testo 175-T2) A
38 Mini - logger, 1* temp (testo 175-T2) B
39 Mini - logger, 1* temp (testo 175-T2) C
40 Mini - logger, 1* temp (testo 175-T2) D
41 Mini - logger, 1* temp (testo 175-T2) E
42 Mini - logger, 2* temp (testo 175-T3)
43 Mini - logger, temp / humidity (testo 175-H2) A
44 Mini - logger, temp / humidity (testo 175-H2) B
45 Mini - logger, temp / humidity (testo 175-H2) C
46 Mini - logger, temp / humidity (testo 175-H2) D
47 Mini - logger, temp / humidity (testo 175-H2) E
48 Computer connection, software program, transport case

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید