ايستگاه‌ها و خطوط انتقال گاز

خطوط لوله گاز

    بر اساس ترازنامه هیدروکربوری ، در سال 1394 مجموع گاز شيرين منتقل شده توسط شركت انتقال گاز شامل گاز شيرين توليدي پالايشگاه­هاي داخلي و واردات 73/204 ميليارد مترمكعب بوده است. انتقال اين حجم گاز از 4/33879 كيلومتر خطوط انتقال گاز، حدود 287 هزار كيلومتر شبكه شهري و روستايي اجرا شده، تعداد كل 76 ايستگاه و تأسيسات تقويت فشار و 257 دستگاه توربوكمپرسور، 37 مركز بهره برداري و شبكه مخابراتي مدرن انجام مي شود. لازم به توضيح است كه علاوه بر تعداد توربوكمپرسورهاي فوق الذكر، 10 واحد توربوكمپرسور مربوط به ايستگاه­هاي تقويت فشار در عسلويه وجود دارد.

توان انتقال روزانه خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز ، بيش از700  ميليون مترمكعب گاز شيرين از مبادي توليد داخل) 13 پالايشگاه گازی) و واردات از خارج به مبادي مصرف در بخشهاي اقتصادي ، اجتماعي كشور و صادرات بوده است. انتقال گاز ترش به وسيله خط لوله پنجم صورت می­گيرد كه بخشي از گاز در طول مسير براي پالايش به پالايشگاه هاي فجر جم و بيد بلند و بخشي ديگر براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري تحويل داده شده است. مركز ديسپاچينگ اين شركت به عنوان پل ارتباطي بين شبكه توليد و توزيع، مسئوليت جمع آوري، فشار افزايي و انتقال گاز در 10 منطقه عملياتي كه كليه استان هاي كشور را تحت پوشش قرار مي دهد به عهده دارد.

در هشت سال گذشته رشد متوسط ساليانه حجم جابه جايي گاز شيرين به علت افزايش تدريجي توليد گاز و توسعه سريع شبكه انتقال گاز 49/5 درصد افزايش يافته و در سال 1394 نيز با افزايش 88/2 درصد، 73/5 ميليارد متر مكعب افزايش داشته است.

 

استاندارد مصرف انرژی در خطوط انتقال گاز طبیعی

استاندارد مصرف انرژي تأسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی با شماره استاندارد ملی 13376 در سال 1389 ، توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تدوین گردیده است.

هدف از این استاندارد، تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی در تأسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی است. این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد :

  • مدیریت مصرف انرژی در ایستگاه­های تقویت فشار گاز طبیعی
  • مدیریت مصرف انرژی در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی
  • مدیریت مصرف انرژی در ایستگاه­های تقلیل فشار گاز طبیعی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید