پايان نامه ها

پايان نامه ها

 

 

برخي از پايان نامه هاي حمايت شده توسط بخش ساختمان و مسكن                                         http://ifco.ir/images/image%20menu/payan.jpg

 

سال پايان نامه

عناوين پايان نامه هاي حمايت شده

81 بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسکوني و اداري
83 بررسي اقتصادي بکارگيري انرژي‌هاي تجديد پذير در کشور مناطق شهري و تجاري
82 مطالعه اقتصادي استفاده از آبگرمکن خورشيدي در ساختمانهاي مسکوني (شهر فردوس)
82 مطالعه اقتصادي استفاده از پنجره‌هاي دوجداره در ساختمان‌هاي مسکوني(شاهين‌شهراصفهان)
81 مجتمع مسكوني سبز كرمان
82 طراحي تركيب شيميايي وشرايط كاري بهينه براي حمام آبكاري كرم سياه مورداستفاده درسلول‌هاي خورشيدي
82 مطالعه و طراحي ساختمانهاي آموزشي الگو بر مبناي مصرف بهينه سوخت در استان كردستان
81 مدل جريان بهينه انرژي در يك واحد مسكوني
82 مدل ارزيابي انتقال انرژي كشورهاي اسياي ميانه از طريق ايران
82 مدل سازي و پيش بيني مصرف انرژي در ساختمانها
- دانشكده انرژي هاي نو دانشگاه صنعتي تبريز
82 مركز تحقيقات بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها
82 مجموعه پژوهشي آموزشي تفريحي انرژي هاي تجديد پذير (خورشيد،آب،باد ...)
82 طراحي مجموعه اقامتي امامه با استفاده از انرژي خورشيدي
83 طراحي واحد همسايگي با بهره گيري از پتانسيل هاي طبيعي محيط در يزد-اقليم گرم و خشك
- بهره برداري بهينه از سيستم هاي توليد همزمان با استفاده ازسيستم هاي مديريت انرژي
- تهيه نرم افزار مديريت انرژي بهينه cogeneration با استفاده ار روش شبكه هاي عصبي
82 طراحي مجتمع مسكوني با حداقل اتلاف انرژي
82 بررسي تحليلي شبكه مبدلهاي حرارتي از طريق تهيه نرم افزار شبيه سازي تكنولوژي پينچ با در نظر گرفتن پارامترهاي ضريب انتقال حرارت ثابت و يا افت فشار ثابت
82 بررسي ديناميك و شبيه سازي روش‌هاي كنترل دما در يك سيستم گرمايش خورشيدي
82 شبيه‌سازي ترموهيدروليكي سيستم بازيافت انرژي جريان گردشي
83 مجتمع فرهنگي اقامتي-توريستي آسمان آبي كبوتران
82 مجتمع مسكوني ، اقامتگاهي (بخش سكونتگاه دائم)
82 مجتمع مسكوني ، اقامتگاهي (بخش سكونتگاه موقت)
83 مجتمع مسكوني خورشيدي اقليمي شهر جديد پرديس
83 طراحي دبستان پسرانه با بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي اقليم گرم و خشك-يزد
83 طراحي دبستان دخترانه با بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي اقليم گرم و خشك-يزد
84 طراحي مركز تحقيقات انرژيهاي نو
83 تحليل ديناميكي سيستم آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون
83 طراحي مجموعه مسكوني با هدف بهينه سازي مصرف انرژي در شهر سنندج
83 بررسي اثرات بازيافت حرارتي در مبدل حرارتي اگزوز يك سيستم توليد همزمان برق و حرارت (Cogeneration)
83 بررسي فني و اقتصادي و نحوه بكارگيري و كاربرد بهينه انرژي خورشيدي در شركت مخابرات ايران
84 بررسي عوامل و نيازهاي طراحي واحدهاي آب شيرين كن خورشيدي خانگي در استان هرمزگان
83 طراحي بخاري نفتي بدون دودكش
84 شبيه سازي و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان‌هاي مسكوني در شرايط اقليمي مختلف
83 پارك انرژي‌هاي نو
83 مرکز تحقيقات انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت
83 طراحي مجموعه مسکوني خورشيدي در شهر سالم
83 طراحي دهکده پايدار کويري با تاکيد بر مقوله مسکن و صنعت توريسم
84 طراحي يک مدرسه راهنمايي پسرانه برا اساس اصول بهينه مصرف انرژي
- بررسي قوانين و مقررات ملي کشور در رابطه با توليد و مصرف انرژي از ديدگاه زيست محيطي و ارائه راهکارهاي حقوقي جايگزين
83 تحليل عددي انتقال حرارت گذراي سه بعدي در مخازن کويل دار عمودي
- بررسي تئوري و تجربي اعداد بدون بعد در تعيين کارآيي ترموسفون
84 طراحي پارک انرژي هاي نو در شهرستان همدان
83 طراحي يک نرم افزار براي پنجره هاي ساختمان و تعيين مشخصه هاي آنها در انتقال حرارت
84 رفتار حرارتي نماهاي شيشه اي
- مرکز مطالعات و طراحي برق خورشيدي چابهار
84 رهنمودهاي اقليمي براي طراحي فضاهاي باز مجموعه مسکوني
84 کاربري زمين و اتلاف انرژي در شميران (مورد: محلات باغ فردوس و پسيان)
84 معماري پايدار-مرکز تحقيقات بهينه سازي مصرف انرژي
85 طراحي و پياده سازي کنترل تهويه وسيستم گرمايش و سرمايش در يک مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
84 طراحي نيروگاه دوکش خورشيدي (شيد باد) با ظرفيت 1MW
84 ارزيابي اقتصادي استفاده از نيروگاه هاي هيبريد خورشيدي در ايران
84 بهينه سازي سيستم هاي عصبي-فازي از الگوريتم هاي ژنيتکي براي کنترل سيستم هاي Hvac
84 پارك انرژي‌
84 مديريت صرفه جويي در مصرف انرژي در پروژه هاي عمراني كشور
84 بررسي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت در يك محفظه (اتاق) به صورت دو بعدي با گرمايش كفي
84 ساختمانهاي مسكوني پايدار با مصرف حداقل انرژي
85 تاثير محيطي حياط مركزي در معماري پايدار مناطق گرم و خشك ايران
84 تحليل عددي انتقال حرارت در يك سيتم كلكتور خورشيدي با جاذب متخلخل
85 بررسي تجربي انتقال حرارت در لوله هاي فين دار كلكتور تخت خورشيدي با مقطع لوزي
85 مديريت انرژي در ساختمانهاي مسكوني متداول يكي از مناطق شهر تهران
84 سامانه هاي طبيعت گرا در معماري
85 موزه تاريخ طبيعي اكو پارك تهران ( با نگرش معماري پايدار)
85 بررسي شرايط مديريت پايدار محيط زيست شهري بر اساس مصرف انرژي در شهر اردبيل
85 تحليل عددي انتقال حرارت و جريان هوا در كلكتور هاي هوا گرمكن خورشيدي
86 طراحي مركز تفريحات كوهستاني(همدان)
85 اثرات اتلاف مصرف انرژي در ساختمان بر آلودگي محيط زيست و ارائه راهكار جهت كاهش اتلاف -مطالعه موردي در شهرستان كاشان
85 گونه شناسي مسكن سرد سيري
85 بررسي نقش جداره هاي ساختمان در تامين آسايش حرارتي ساكنين در اقليم گرم و خشك (با ديدگاه)جريان حرارت دوره اي)
- مركز پژوهش هاي زيست محيطي پارك ملي خبر
85 بهره گيري از انرژي خورشيدي در طراحي فضاي آموزشي-پييشنهادالگوي مدرسه راهنمايي خورشيدي درمنطقه 2 تهران
87 بررسي تاثير چگالي بر ضريب هدايت و تنش فشاري الياف معدني و بهينه سازي خواص حرارتي آنها
85 طراحي ساختمان مركزي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح(ساختمان هوشمند)
86 تعيين يك الكوي مصرف به منظور بهينه سازي انرژي در صنعت ساختمان
86 بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر پذيرش آبگرمكن خورشيدي در نواحي روستايي – مطالعه موردي بردسكن
86 بهينه سازي به كمك الگوريتم ژنتيك در پوسته و شكل ساختمان براي طراحي ساختمان سبز
87 بررسي تجربي تاثير استفاده از لوله هاي گرمايي بر بازده آبگرمكن هاي خورشيدي
87 پايدارسازي معماري " ريز اقليمها ، پوسته هاي سازگار و تاثيرات آن بر ساختار معماري
87 بهبود مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني بوسيله مهندسي ارزش
87 طراحي مركز فرهنگي منطقه 22 تهران با رويكرد پايداري
87 طراحي مهندسي و ساخت سيستم هيبريد انرژي شامل چيلر تراكمي و آبگرمكن خورشيدي
87 بهينه سازي چند هدفه سيستم پمپ حرارتي منبع زميني تركيب شده با برج خنك كن
87 اصلاح ساختار منابع انبساط باز در سيستم هاي حرارت مركزي با ملاحظات مهندسي مجدد و كمينه سازي اتلافات انرژتيك آن
87 تهيه برچسب انرژي براي پمپ هاي سانتريفوژ ، مختلط و محوري
87 تحليل اكسرژي و بهينه سازي ترمواكونوميك سيكل تبريد تراكمي
87 طراحي و محاسبه سايه انداز طيفي جديد ( و تاثير آن بر انرژي و نور طبيعي ورودي ساختمان)
87 گزينش راهكارهاي كيفي جهت استفاده بهينه از انرژيهاي تجديدپذير در عملكردهاي متفاوت معماري
87 مدلسازي ديناميكي رفتار حرارتي و رطوبتي ساختمان در فضاي حالت
87 مطالعه عددي و تجربي انتقال حرارت در سيستم گرمايش از كف و مقايسه آن با يك سيستم متداول
87 بررسي امكانسنجي فني اقتصادي و زيست محيطي استفاده از پمپهاي حرارتي زمين گرمايي
87 مدلسازي پمپهاي حرارتي خورشيدي و بهره گيري از سيستم ذخيره سازي براي آن
87 مدلسازي يخچال خورشيدي مجهز به سيستم ذخيره سازي انرژي
88 مديريت انرژي در ساختمانها با تمركز بر سيستمهاي مديريت ساختمان (BMS)
88 بهينه سازي شيب كلكتورهاي خورشيدي در سمتهاي مختلف
88 طراحي اقليمي ساختمان فرمانداري شهرستان تنكابن
88 مدلسازي انرژي كلكتورهاي خورشيدي با هدف كمينه سازي هزينه ها با ملاحظات نحوه اتصال (سري و موازي)
88 نقش فناوري اطلاعات در ايجاد الگويي براي سيستم مديريت انرژي در ساختمان الكترونيكي و ارائه الگوريتم مناسب
88 اكوكمپ كويري شهداد (مجموعه اقامتي- توريستي كوير شهداد كرمان)
88  طراحي مركز محله پايدار در بافت قديم كرمان
88 طراحي خانه دانشجو دانشگاه خوراسگان با نگرشي بر سكونتگاه پايدار
88 هينه سازي مصرف گاز در مصارف خانگي (با تاكيد بر وسايل گرمايشي)
88 مدلسازي عددي عملكرد حرارتي هوا گرمكن خوشيدي در حالت گذرا
87 بهينه سازي راندمان و هزينه سيستمهاي ذخيره سازي تركيبي انرژي حرارتي خورشيدي
87 طراحي و توسعه مدل ارزيابي فناوريهاي انرژي و برنامه ريزي تحقيق و توسعه
88 شبيه سازي و بررسي تجربي ميزان بازيابي انرژي در سيستمهاي تهويه مطبوع داراي لوله هاي گرمايي
88 طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن خورشيدي با كنترل دما و رطوبت براي حفظ خواص كيفي خرماي رقم استعمران

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829