دكتر علي وكيلي در بازديد از مجتمع صنعتي ماموت : قرار داد نوسازي ناوگان فرسوده كاميوني امضاء شد

03 بهمن 1395
1158 دفعه

مدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در نشستي كه به مناسبت انعقاد قرارداد نوسازي ناوگان فرسوده كاميوني جاده اي با 5000 دستگاه كشنده جديد با حضور وزير راه و شهرسازي ، استاندار البرز، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل و جاده اي و تني چند از معاونان و مديران و نمايندگان مردم در كارخانه ماموت برگزار شد بر ضرورت نوسازي ناوگان باري جاده اي و مسافري شهري در بخش حمل و نقل عمومي و تاثير آن بر كاهش و بهينه سازي  مصرف سوخت تاكيد كرد  .

دكتر وكيلي مدير عامل شركت بهينه سارزي مصرف سوخت در مراسمي با حضور عباس آخوندي  وزير راه و شهر سازي  ، استاندار البرز ، كشاورزيان رئيس سازما ن راهداري و حمل و نقل جاده اي از صبح روز سوم بهمن سال جاري مجتمع صنعتي ماموت بازديد كرد.

مدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در نشستي كه به مناسبت انعقاد قرارداد نوسازي ناوگان فرسوده كاميوني جاده اي با 5000 دستگاه كشنده جديد با حضور وزير راه و شهرسازي ، استاندار البرز رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل و جاده اي و تني چند از معاونان و مديران و نمايندگان مردم در كارخانه ماموت برگزار شد ضمن تاكيد بر ضرورت نوسازي ناوگان باري جاده اي و مسافري شهري در بخش حمل و نقل عمومي و تاثير آن بر كاهش و بهينه سازي  مصرف سوخت ياد آور شد  :

وزارت نفت در راستاي حمايت از اين طرح ها در ذيل ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اقدام به تدوين و تصويب طرح هايي در شوراي محترم اقتصاد دولت نموده است كه امروز شاهد تحقق اجراي بخشي از آن در اين مراسم هستيم .

مراسم انعقاد قرارداد نوسازي ناوگان 5000 دستگاه كاميون فرسوده امروز بين شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان حمل و نقل و راهداري جاده اي، كارخانه ماموت بعنوان توليد كننده اسكانيا برگزار شد .

شايان ذكر است طبق مصوبه شواري اقتصاد مقرر شده است 65 هزار دستگاه ناوگان جاده اي با سن بالاي 35 سال نوسازي شود .

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي نوسازي ناوگان كاميون جاده اي پيش از اين قراردادهايي رابا شركت بهينه سازي مصرف  به امضا رسانده است .

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها