آيين نامه ها و رويه هاي مصرف انرژي در صنايع

14 ارديبهشت 1395
5308 دفعه

آيين نامه ها و رويه هاي مصرف انرژي در صنايع

مواد مرتبط با بخش صنعت در ايين‌نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج و د ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران

ماده29- واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري که ديماند برق آنها بيش از پنج مگاوات يا مصرف سوخت سالانه آنها پنج‌هزار مترمکعب معادل نفت‌کوره يا بالاتر مي‌باشد، موظفند واحد مديريت انرژي را در تشکيلات سازماني خود ايجاد ‌نمايند.

ماده30- واحدهاي بزرگ صنعتي موظفند زمينه‌هاي لازم را براي انجام مميزي انرژي توسط وزارت نفت و نيرو فراهم نمايند.

ماده31- تا زمان تعيين و تصويب معيار مصرف انرژي در فرايندها و سيستم‌هاي مصرف کننده انرژي، واحدهاي بزرگ صنعتي بايد، ميزان مصرف انرژي خود را بر اساس دستورالعمل‌هاي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو که نتيجه انجام مميزي انرژي مي‌باشد، طبق برنامه زمان‌بندي ابلاغ شده کاهش دهند.

ماده32- ضوابط، معيارها و مهلت‌هاي مناسب توسط کارگروهي (کميته‌اي) متشکل از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت نيرو يا نفت و وزارتخانه ذيربط- حسب مورد- تعيين خواهد شد.

ماده33- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، حسب مورد مجازند قيمت برق و گاز و فرآورده‌هاي نفتي مصرفي واحدهاي صنعتي بزرگ (واحدهايي که قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج مگاوات يا مصرف سوخت سالانه آنها بيش از پنج‌هزار مترمکعب معادل نفت‌کوره است) که ضوابط و معيارهاي مصوب و اعلان شده موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم را رعايت نمي‌کنند، پس از اخطار و اعطاي فرصت مناسب حداقل يکسال براي تطبيق و اصلاح شرايط واحد مزبور با آن ضوابط، حداکثر تا 20% افزايش دهند. افزايش قيمت فقط در فاصله انقضاي مهلت داده شده تا زماني که ضوابط و مقررات توسط واحدهاي مزبور رعايت نمي‌شود قابل اعمال خواهد بود.

دستورالعمل و گردش سازماني رعايت موازين مصرف انرژي در واحدهاي بزرگ صنعتي موضوع تبصره ذيل بند "د" ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران

بمنظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف وزارت نفت در اجراي تبصره ذيل بند (د) ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و موارد 31 تا 33 ايين‌نامه اجرايي ماده فوق الذکر مصوب هيات محترم وزيران در خصوص تعيين ضوابط و معيار مصرف سوخت بر واحدهاي بزرگ صنعتي و ارائه مهلت مناسب جهت تطبيق و اصلاح شرايط واحد مزبور با آن ضوابط مقتضي است موارد دستورالعمل ذيل دقيقا رعايت گردد.

 

سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور به نمايندگي از طرف وزارت نفت، مسئوليت کارگروه موضوع ماده 32 ايين‌نامه اجرايي فوق‌الاشاره را جهت تصويب معيار مصرف سوخت واحدهاي بزرگ صنعتي بعهده خواهد داشت. واحدهاي مزبور بر اساس ماده 29 ايين‌نامه اجرايي فوق به واحدهايي اطلاق مي‌گردد که مصرف سوخت ساليانه آنها 5000 مترمکعب معادل نفت‌کوره يا بالاتر مي‌باشد.

 

کليه واحدهاي بزرگ صنعتي بر اساس ماده 29 ايين‌نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، موظف به ايجاد واحد مديريت انرژي در تشکيلات سازماني خود بوده و اين واحدها بايد گزارش عملکرد خود را بطور ماهانه به سازمان ارائه نمايند. سازمان هماهنگي‌هاي لازم را جهت معرفي مديران انرژي از سوي هر يک از واحدهاي صنعتي، بعمل خواهد آورد

 

سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور ضمن بررسي وضعيت مصرف سوخت هر يک از گروه‌هاي صنعتي نسبت به واحد محصول، معيار مصرف سوخت را با در نظر گرفتن شاخص‌هاي متوسط جهاني و متوسط مصرف داخلي تعيين و به کميته پيشنهاد خواهد داد. معيار سوخت و برنامه زمان‌بندي آن توسط کميته موضوع ماده 1 اين دستورالعمل به تصويب خواهد رسيد

 

معيار مصوب و تاريخ لازم‌الاجرا بودن آن توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور به هر يک از واحدهاي صنعتي بر حسب مورد به شرکت ملي گاز ايران يا شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ابلاغ مي‌گردد.

 

واحدهاي بزرگ صنعتي موظف به ارائه امار ماهيانه ميزان توليد و انرژي‌بري محصول به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور خواهند بود.

 

اولويت نظارت بر واحدهاي صنعتي با توجه به ميزان انرژي‌بري محصولات توليدي قبل از تدوين معيار مصرف سوخت به پيشنهاد سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور و تصويب کميته موضوع بند 1 اين دستور‌العمل مشخص مي‌گردد.

 

مسئوليت نظارت بر ميزان سوخت مصرفي در مقايسه با توليد محصول با سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور خواهد بود و شرکت‌هاي گاز استاني و مناطق پخش با سازمان مزبور همکاري خواهند نمود. سازمان مي‌تواند راسا يا از طريق خدمات شرکت‌هاي مهندسين مشاور و خدمات قراردادي نسبت به مميزي انرژي يا نظارت و بازرسي پس از تصويب و ابلاغ معيار اقدام نمايد

 

کليه واحدهاي بزرگ صنعتي بر اساس ماده 30 ايين‌نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، موظف به همکاري با سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور و مشاوران طرف قرارداد آن در خصوص نظارت و بازرسي و انجام مميزي انرژي (ميزان انرژي‌بري واحد محصول بر اساس تراز‌نامه‌هاي مالي) مي‌باشند.

 

در صورت عدم تطبيق ميزان مصرف گازطبيعي يا فرآورده‌هاي نفتي با معيار مزبور پس از پايان مهلت داده شده، يا عدم همکاري واحد صنعتي براي بازرسي، شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي حسب مورد مجاز به دريافت قيمت سوخت تحويلي به ميزان 20% بيشتر از نرخ‌هاي مصوب مي‌باشند. افزايش قيمت صرفا در محدوده زماني که معيار مزبور رعايت نمي‌شود قابل اعمال خواهد بود. تسويه حساب نهايي بابت سوخت تحويلي بر اساس ترازنامه‌هاي مالي واحد‌هاي صنعتي و در پايان سال مالي صورت خواهد گرفت.

 

مابه‌التفاوت مبالغ دريافتي بابت ميزان مصرف سوخت واحدهاي مشمول جريمه با قيمت‌هاي مصوب به حساب جداگانه‌اي که به همين منظور و زير نظر سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور افتتاح خواهد شد، واريز مي‌گردد. برداشت از اين حساب صرفا براي تامين بخشي از هزينه‌هاي موضوع بند 7 اين دستورالعمل و بر اساس مقررات جاري سازمان مزبور مجاز خواهد بود.


http://ifco.ir/images/cerv-1.jpg


نمودار بالا گردش سازماني رعايت موازين مصرف انرژي در واحدهاي بزرگ صنعتي موضوع تبصره ذيل بند (د) ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه نشان مي دهد

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « استانداردهاي مصرف انرژي در صنايع

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها