فرم های پیشنهاد پایان نامه دانشجویی

دریافت فرم ها پیشنهاد پایان نامه های دانشجویی :

 1. دستورالعمل حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

2. گواهی اتمام کار پایان نامه دانشجویی

3. برگه نظر سنجی پایان نامه های دانشجویی

4. برگه درخواست پرداخت دانشجو

5. رسید دریافت پایان نامه توسط مشاور صنعتی

6. گزارش دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی

7.برگه اعلام اطلاعات و شماره حساب اساتید و دانشجو

8.برگ پیشنهاد پایان نامه دانشجویی

9.فراخوان برای حمایت از پایان های تحصیلات تکمیلی

10.فهرست پایان نامه های حمایت شده تا کنون

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید