مميزي انرژي

مميزي انرژي

 

ميزي انرژي در ساختمان شامل يك معاينه دقيق به منظور تعيين چگونگي مصرف انرژي واحد، برآورد ميزان هزينه‌هاي اوليه و در نهايت ارائه يك برنامه پيشنهادي جهت كاهش مصرف انرژي ساختمان مي‌باشد. با توجه به تعريف كلي مميزي انرژي ساختمان، روش‌هاي مختلفي براي اجراي مميزي انرژي در ساختمان توسط متخصصين و كارشناسان ارائه مي‌گردد.

بر اين اساس به منظور جلوگيري از مميزي انرژي سليقه‌اي، سعي شده تا دستورالعمل مميزي انرژي در ساختمان تهيه و در اختيار مميزان قرار گيرد و با استفاده از آن مميزي انرژي در ساختمان به صورت هماهنگ و هدفمند جهت دستيابي به نتيجه مطلوب انجام گيرد. لازم به ذكر است که مميزي انرژي در ساختمان تابعي از سطح علمي، تجربه، آگاهي و شناخت مميز از فن‌آوري‌هاي نوين و جديدترين روش‌هاي بهينه‌سازي انرژي مي‌باشد و براين اساس ممكن است راهكارهاي متفاوتي براي كاهش مصرف انرژي يك ساختمان توسط مميزان انرژي ارائه گردد، ولي مهم‌تر اين است كه روش‌هاي ثبت اطلاعات اوليه ساختمان و انجام محاسبات مربوطه، يكسان باشند، تا بدين‌ترتيب نتيجه‌گيري يكساني درخصوص مصرف انرژي آن ساختمان ارائه گردد.


 

 

 
 
 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید