بهبود و توسعه سوخت

ليست پروژه هاي بهبود و توسعه سوخت
 
 
عنوان پروژه مجري سال اجرا
بررسي ميداني تأثير CNG در مصرف سوخت بخش حمل و نقل جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي 88-87
آناليز و آزمايشات بر روي گاز طبيعي و انواع سوخت هاي فسيلي پژوهشگاه صنعت نفت 89-87
نقش روغن موتور در خودروها وتعيين استانداردها ومعيارهاي كيفي آن پژوهشگاه صنعت نفت 82
آناليز وتعيين كيفيت سوخت پژوهشگاه صنعت نفت 81-80
نظارت ومشاوره برقراردادهاي منعقد شده براي تست موادافزودني نوين انرژي
دانا
83-82
مطالعه ميداني كاربرد نازل هاي اتوماتيك در جايگاهها در سطح پايلوت فرزين كريمي 82-81
تدویناستاندارد پمپ بنزين و مميزي جايگاههاي توزيع سوخت مايع (بنزين و گازوئيل) شركت مهندسين مشاورطرح وصنعت 82-81
 
   

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید