فناوري خودروهاي سنگين

 

يكي از پر مصرف ترين بخشهاي نفت گاز در كشور بخش حمل و نقل مي باشد كه نشات گرفته از ناوگان خودروهاي سنگين كشور مي باشد اهم فعاليت هاي اين امور به شرح ذيل مي باشد:

** كاهش مصرف سوخت در خودروهاي سنگين
** شناخت بافت خودروهاي سنگين كشور
** برنامه ريزي براي كاهش عمر ناوگان با خارج كردن خودروهاي فرسوده سنگين
** ارتقاي كيفيت و كاركرد ناوگان سنگين حمل و نقل كشور
** استفاده از تجهيزات جانبي براي كاهش مصرف سوخت خودروهاي سنگين
** مطالعه در زمينه قواي محركه خودرو سنگين در راستاي كاهش مصرف سوخت
** مطالعه و امكان سنجي استفاده از سوختهاي جايگزين در خودروهاي سنگين

 

***  نقش صنعت حمل و نقل در زنجیره تدارکات        1.58 مگابایت 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید