امور بهبود روشهاي حمل و نقل

اهم استراتژيها و سياستهاي اين امور به شرح ذيل مي باشد:
** منطقي كردن سهم هر يك از مدهاي حمل ونقل
** تعيين سبد سوخت بخش حمل و نقل كشور
** شناخت عوامل تاثير گذار در مصرف سوخت حمل و نقل درون و برون شهري
** توسعه حمل و نقل عمومي
** استفاده از سيستمهاي حمل و نقل هوشمند
** پروژه هاي كاهش تقاضاي سفر
** عضويت در كارگروه ارائه تسهيلات جهت حمايت از خريد واگن باري
** كاهش شدت انرژي حمل و نقل جاده اي، هوايي و دريايي
** مطالعه در زمينه سيستمهاي حمل و نقل جايگزين و روشهاي جديد
** تدوين كتاب انرژي و حمل و نقل
** حمايت از طرحهاي كاهش مصرف سوخت
** مديريت سيستم هاي حمل و نقل و گسترش فن آوري اطلاعات

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید