پروژه های آتی

چاپ

http://ifco.ir/images/image%20menu/project2.jpg

 
 
# منبع تامین اعتبار عنوان پروژه ها
1   منابع داخلی   تدوين استاندارد معيار مصرف سوخت براي توربين‌هاي گازي
2   بازنگري استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنعت قند و شكر
3   بازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي الفین، آمونیاک، متانول،اوره، آروماتيك، مواد پلاستيكي به شكل اوليه و لاستيك مصنوعي به شماره هاي 13370 ،13371 ،13372 ،13373 ،    13374،9648و تدوين استاندارد در واحدهاي جديدالاحداث MTP ، GTPو اتيلن گلايكول
4   بازنگري استاندارد و معيار مصرف انرژي در واحد‌هاي گلخانه‌اي كشور
5 ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور   طرح بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
6   طرح بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع آهن و فولاد، مس، سیمان و آجر
7   طرح کاهش مصرف انرژی در واحدهای مرغداری