پروژه های آتی

http://ifco.ir/images/image%20menu/project2.jpg

پروژه های آتی

#

منبع تأمین اعتبار

عنوان پروژه ها

1

منابع داخلی

بازنگري و تدوین استاندارد معیار مصرف انرژي در فرآیندهای پتروشیمی

2

بازنگري استاندارد معیار مصرف انرژي در فرآیندهاي تولید قند و شکر

3

تدوین استاندارد معیار مصرف سوخت براي توربین هاي گازي

4

بازنگري استاندارد معیار مصرف انرژي در واحدهاي گلخانه اي کشور

5

منابع داخلی در مرحله تصویب خواهی

بازنگري استاندارد مصرف و برچسب انرژي گرمکن های صنعتی گازسوز با ظرفیت حداکثر تا 300 کیلو وات

6

بازنگري استاندارد مصرف انرژي و تعیین دستورالعمل برچسب انرژي دیگ­های بخار

7

تدوین معیار مصرف و برچسب انرژی مشعل­های صنعتی و نیروگاهی

8

ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

طرح تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیکل ترکیبی و حذف نیروگاه هاي فرسوده

9

طرح جایگزینی نفت گاز با انرژي هاي تجدید پذیر در 92 پایگاه مرزي و 5 جزیره جنوبی سپاه

10

طرح جایگزینی مولدهاي دیزلی با مولدهاي گاز سوز در صنایع همراه با تولید همزمان برق و گرما

11

طرح بازتوانی نیروگاه هاي بخاري

12

طرح افزایش کارایی مصرف انرژي در صنایع پتروشیمی

13

طرح افزایش کارایی مصرف انرژي در صنایع سیمان

14

طرح افزایش کارایی مصرف انرژي در صنایع آهن و فولاد

15

طرح افزایش کارایی مصرف انرژي در پالایشگاه هاي نفت، خطوط لوله و واحدهاي روغن موتور

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید