کاني‌هاي غيرفلزي

کاني‌هاي غيرفلزي

کاني‌هاي غيرفلزي 39 از کل سوخت را در بخش صنعت مصرف مي نمايند. در اين گروه سهم صنايع آجر، سيمان، شيشه و گچ و آهک از مصرف سوخت بترتيب برابر21%، 13%، 2% و 3% از کل مصرف سوخت بخش صنعت مي باشد.

 

صنعت آجر  
صنعت سيمان  

صنعت شيشه  
گچ و آهك  

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید