ماموریت و چشم انداز

چشم اندازها:

حفظ ارتقاء سطح سلامت کارکنان ، کاهش تعداد حوادث تا حد صفر و ارتقاء محیط سالم و ایمن ، توسعه پایدار با مصرف مسئولانه منابع و حفاظت محیط زیست.

 

مأموریت:

-استقرار، راهبری، توسعه و ممیزی نظام مدیریت HSE

-حرکت به سوی ایجاد امنیت و صنعتی بدون حادثه

-نظارت بر ایجاد محیط کاری سالم، ایمن و به دور از هرگونه حادثه، آسیب و خسارت به محیط زیست

-صیانت از نیروی انسانی، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از سرمایه‌ها و اعتبار سازمان

-حرکت در راستای توسعه پایدار، افزایش بهره وری و رشد و بالندگی نیروی انسانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید