ارزشها

ارزشها:

  • ما کارکنان را سرمایه‌های اصلی شرکت دانسته و با رعایت کرامت ، اخلاق انسانی و اسلامی سعی می‌نماییم وجدان کاری و تعلق سازمانی آنها را افزایش دهیم.
  • ما پیشنهادات و اندیشه‌های نو را پذیرا بوده و بسته کار گروهی آنها را به گونه‌ای اثربخش به اجرا می‌گذاریم.
  • ما متعهدیم حضور موفق در عرصه جهانی همواره نیازمند توجه به فن‌آوری و دانش نوین و به کارگیری اثربخش آن می‌باشد.
  • ما بهینه سازی مصرف انرژی به منظور حفظ منابع ملی برای آیندگان و کاهش تأثیر آن در قیمت تمام شده را ، در سرلوحه امور خود قرار داده‌ایم.

ما با حفظ محیط زیست و کاهش اثرات آلودگی ناشی از صنعت و ایجاد محیط ایمن و بهداشتی، سلامت کارکنان و جامعه را مورد توجه قرار می‌دهیم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید