صرفه جویی در انرژی در گلخانه ها

چاپ

اگر گلخانه دارید، یا به داشتن یک گلخانه کوچک فکر می کنید، نگاه دقیقی به این توصیه های صرفه جویی در انرژی داشته باشید و منابع طبیعی را حفظ نمایید.

بهینه سازی منابع طبیعی، مانند خورشید و هوا، به حفظ انرژی در گلخانه ها کمک می کند.

روشنایی

دما

در زمستان، بالا بردن دما در داخل گلخانه آسان نیست. این توصیه به دستیابی به افزایش بهتر دما کمک می کند:

تهویه هوا

این مهمتر از آن است که مردم فکر می کنند. تهویه هوا برای یک ساعت در روز، هوا را تجدید نموده و از آفات نیز جلوگیری می نماید. بهترین روش برای انجام آن چیست؟

آیا می دانستید...؟ دمای بهینه برای گیاهان و محصولات بین 10 تا 20 درجه سانتیگراد می باشد.

برچسب ها:

کیفیت هوا – انرژی زمین گرمایی – تهویه هوا – روشنایی

منبع : www.Repsol.com