هیئت مدیره

اعضاي هيأت مديره:

1-سید محمدرضا موسوی خواه ( رئیس هیئت مدیره) 

2- علی مبینی دهکردی  (مدیر عامل و نايب رئيس هيئت مديره)

3- غلامرضا ملکی (عضو اصلی)

4- کوروش هاشمی (عضو اصلی)

5- حمید سعیدی (عضو اصلی)

6-محمد رضا خطاطی (عضو علی البدل )

7-فائزه دانشور (عضو علی البدل و دبیر هیئت مدیره)

 

 

شرح وظايف دبيرخانه هيئت مديره

1-دريافت گزارش ها از واحدهاي شركت جهت طرح در جلسه هيات مديره.

2-هماهنگي با دفاتر اعضاء هيات مديره جهت برگزاري و شركت در جلسه همچنين ارسال دستور جلسات.

3-دريافت گزارش از كميسيون مناقصات ، ثبت و ارسال به دفتر مدير عامل.

4-ارسال گزارش ها به دفتر مدير عامل و اخذ تائيد و دستور طرح در جلسه هيات مديره.

5-تهيه و تنظيم دستور جلسه و مصوبات مربوط به هر گزارش.

6-پيگيري پيش نويس مصوبات از واحدهاي متقاضي و همچنين تهيه و اصلاح و ارسال براي اعضاء.

7-تنظيم و تهيه صورتجلسات توسط دبير هيات مديره.

8-ارسال مصوبات به اعضاء هيات مديره و پيگيري جهت اخذ امضاء.

9-تنظيم ابلاغيه مصوبات و ارسال به واحد مربوطه(متقاضي).

10-ارسال نامه به واحد متقاضي و ابلاغ تصميم گيري و اعلام نتيجه نهايي گزارش ارسال شده به واحد مربوطه.

11-تهيه پاسخ در مورد ابهامات موجود در مصوبات و ابلاغيه ها و مكاتبه با واحدها در جهت رفع آنها.

12-تايپ و اسكن فايلهاي مصوبات، دستور جلسات و صورتجلسات هيات مديره از ابتداي تشكيل شركت تاكنون و ثبت اين اسناد در سيستم آرشيو الكترونيك اين واحد كه ثبت بيش از 1500 سند انجام شده و با توجه به استمرار تشكيل اين جلسات، ثبت اسناد مربوط به هر جلسه نيز بايد كماكان ادامه يابد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید