ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:
دکتر محسن دلاویزمدیرعامل
 
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829