اخبار

تایید استقرار سيستم مديريت انرژي با الگوي ISO 50001 در ساختمان های شركت پايانه هاي نفتي ايران از سوي شركت بهينه سازي

احمد فضلي سرپرست بخش اندازه گيري و صحه گذاري(M&V) طرح هاي انرژي  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: گزارش فاز اول پروژه استقرار سيستم مديريت انرژي با الگوي ISO 50001 در ساختمان هاي شركت پايانه هاي نفتي ايران از سوي شركت بهينه سازي مصرف سوخت مورد بررسي و تاييد نهايي قرار گرفت.

با توجه به ابلاغيه وزارت نفت در راستاي اجراي مميزي انرژي و نقش اين شركت به عنوان مشاور، هماهنگ كننده و ناظر بر اجراي آن، شركت بهينه سازي مصرف سوخت براي اولين بار با ارائه مشاوره فني نسبت به تائيد نهايي "گزارش پروژه استقرار سيستم مديريت انرژي با الگوي ISO 50001 در ساختمان‌هاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران" اقدام شد.

وی  افزود:  شركت هاي زير مجموعه وزارت نفت مي توانند به منظور بهبود استقرار سيستم مديريت انرژي مبتني بر ISO 50001 با درج نام اين شركت به عنوان ناظر عاليه در قراردادهاي انعقادي با شركت هاي مشاور استقرار سيستم مديريت انرژي از خدمات مشاوره فني اين شركت بهره مند شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829