توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و با همکاری مترو مشهد انجام شد:
آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاههای مترو شهر مقدس مشهد

چاپ

فضای محیطی ایستگاه های مترو  شهرمقدس مشهد با هدف اشاعه فرهنگ مصرف بهینه  انرژی توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  به  موضوع آموزش و فرهنگسازی اختصاص  یافت.

این اقدام ملی در راستای امضای قرارداد های طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلانشهر که با حضور وزیر نفت در تاریخ یک آبان ماه سال 1397 به امضای مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شهردار ان تهران و کلانشهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم"  رسید انجام گرفت.

در ذیل این قراردادها بخشی از فضای  تبلیغات محیطی ایستگاهها  و واگن های مترو درسراسر کشور به موضوع آموزش و اطلاع رسانی در خصوص بهینه کردن مصرف انرژی اختصاص خواهد یافت که این طرح تاکنون در شهرهای تهران،شیراز،اصفهان، تبریز و مشهد اجرایی شده است.