مدیرمنابع انسانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منصوب شد

چاپ

محسن دلاویزمدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت طی حکمی حمید سعیدی را به عنوان مدیر منابع انسانی این شرکت منصوب کرد.

دراین حکم آمده است: نظر به توانمندی و تخصص، تجریه و تعهد جنابعالی به سمت مدیر منابع انسانی منصوب می شوید.

محسن دلاویز در حکم خود بر تلاش حداکثری جهت رضایتمندی بیش از پیش همکاران به عنوان سرمایه اصلی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، برنامه ریزی و اجرای دوره های موثر و کاربردی آموزشی،ایجاد نظم و آرامش در سیستم اجرایی شرکت تأکید کرده است.